Metodický seminář Kláry Smolíkové ve Svitavách

Počátkem března připravila Městská knihovna ve Svitavách jednodenní metodický seminář pro knihovníky, který nesl název Hravě do historie písemnictví a knihoven. Tímto setkáním nás prováděla známá spisovatelka Klára Smolíková.

O akci

Ve čtvrtek 8. března 2018 mě ve Svitavách přivítalo multifunkční, vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, ve kterém sídlí Městská knihovna ve Svitavách. Zde nás mile přivítali organizátoři akce, přednášející Klára Smolíková a její manžel a spisovatel Jiří Walker Procházka. Celý seminář byl rozdělen do dvou 90minutových bloků, během nichž jsme společně s ostatními účastníky tajili dech nad tvorbou a uměním Kláry Smolíkové a zároveň se chvílemi popadali za břicha díky humoru, jímž byl celý seminář prokládán. 

Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka

NEBOJME SE KOMIKSŮ

Během semináře se paní Smolíková zamýšlela nad třemi tématy. V první části hovořila o ústupu zájmu o četbu u dětí všech věkových kategorií a nad důvody, jež se o tento pokles zasloužily.

V další části hovořila o důležitosti komiksů a o jejich přínosech. Mnoho knihovníků z praxe jistě zná modelovou situaci, kdy přijde dítě do knihovny zapůjčit si četbu a po nabídnutí komiksu se k překvapení knihovníka ohradí slovy: „Ale paní učitelka nám komiks zakázala.“ Dalším příkladem za všechny je mnohý rodič, který přijde do knihovny s dítětem, které přes jeho veškerý odpor chce naučit lásce k literatuře. Kámen úrazu v tomto případě mnohdy přijde po nabídnutí komiksu, který může dítě zaujmout a podpořit jej v jeho „čtenářských začátcích“. Nejednou jsem se setkala s odmítnutím slovy: „Komiks nechci, dejte nám raději něco pořádného na čtení.“ Podle Kláry Smolíkové však komiks dokáže i dětem s nízkou slovní zásobou vysvětlit složitou věc jednoduše. Díky zkratkovitým informacím dochází k rychlejšímu pochopení tématu a díky doprovodným obrázkům i k dlouhodobému zachování informací.

Především proto Klára Smolíková hovořila o tom, že je třeba komiksy podporovat a nemít strach s nimi pracovat, a to jak ve školách, tak také v knihovnách – a dala nám několik tipů, jak komiks můžeme využít při besedách s dětmi. Líbily se mi například tyto nápady: nechat děti sehrát komiks divadelní formou, motivovat je, aby si vytvořily svůj vlastní na konkrétní téma nebo aby zkusily správně poskládat rozstříhaný komiks a převyprávět jeho příběh. Naprosto mě také uchvátil tip nechat dítě, aby vytvořilo na komiks prezentaci, protože kvůli zkratkovitým informacím má velké pole působnosti k rozvedení tématu. Veškeré své tipy a rady samozřejmě jako praktický příklad lektorka navazovala na svoji vlastní tvorbu.

„SPOLKLA MĚ KNIHOVNA“

V poslední části semináře nám lektorka představovala svoji nejnovější knihu Spolkla mě knihovna, jejíž téma je podtrženo přitažlivými kresbami Vojtěcha Štechy. Dějem provází malý chlapec David, jehož jednoho dne za trest spolkne knihovna, a tím začíná jeho dobrodružná výprava do historie knih. Čtenář se v knize setkává například se šlechtickými a klášterními knihovnami, s prvním knihtiskem, hliněnými destičkami, svitky a papyry, ale také s různými druhy písma a dalšími zajímavými tématy, které se dotýkají knihovnického světa. Paní Klára Smolíková nám dala několik typů, jak s danou knihou a celkově jejím tématem pracovat při různých programech pro děti. Na knihu se dá například výborně navázat písařská dílna, v níž si děti prakticky vyzkouší psát do keramické hlíny, na ruční papír či psát husím brkem. Lektorka nás také seznámila s hravými pracovními listy, které se k tématu knihy váží.

Městská knihovna ve Svitavách dokázala v daný den bravurně představit Kláru Smolíkovou a její tvorbu nejenom knihovníkům, kteří se semináře zúčastnili, ale také malým dětem. V odpoledních hodinách totiž spisovatelka připravila pro děti workshop přímo v prostorách knihovny. Představení tvorby Kláry Smolíkové bylo navíc podtrženo výstavou, zaměřenou na knihu Spolkla mě knihovna, která byla k nalezení v prostorách budovy. 

Shrnutí

Metodický seminář byl velmi poutavý a poučný. Odnesla jsem si z něj spoustu praktických tipů na práci s knihami Kláry Smolíkové, ale především hlubší pochopení komiksů a jejich využití v praxi. Zaměstnanci ze svitavské knihovny byli velice laskaví a úžasnou atmosféru, jež po celé dopoledne vládla, podpořili navíc nabídkou prohlídky po knihovně. Chtěla bych tímto velice poděkovat Městské knihovně ve Svitavách za pozvání a za krásně strávené odpoledne, z něhož jsem si odnesla velkou spoustu poznatků. Zároveň patří veliký dík Kláře Smolíkové za její jedinečnou tvorbu, neotřelé nápady a elán, jímž nás při semináři nabila.
 

Citace

KUČEROVÁ, Zuzana. Metodický seminář Kláry Smolíkové ve Svitavách. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 2/2018 [cit. 2018-06-27].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/seminar-smolikova. ISSN 2336-727X.