Odpolední workshop pro děti a dopolední seminář pro knihovníky v Ústí nad Labem

Seminář "Informační vzdělávání kreativně", který jsem lektorovala, se uskutečnil v pondělí 18. září 2017 dopoledne v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Odpoledne se na dětském oddělení knihovny konala detektivní dílna  "Zločin mezi dinosaury" pro děti od 9 do 13 let. Video z akce, kterou natočila Regionální televize, je dostupné zde.

Pojďme společně prozkoumat knihovnu jako místo neformálního vzdělávání, které může pomoci svým návštěvníkům nejen v prohlubování čtenářství, ale také při upevňování dalších dovedností. Na které kompetence, vzdělávací oblasti či průřezová témata by měli knihovníci cílit? K čemu nám jsou informačně gramotní čtenáři? A nač rozvíjet jejich mediální kreativitu? Jaké jsou možnosti knihovní pedagogiky? Za pomoci pracovních listů, praktických ukázek a příkladů dobré praxe si společně vyzkoušíme, jak mapovat jednotlivé oblasti informační gramotnosti a jak mohou knihovníci vhodně doplnit či dokonce zastoupit školní vzdělávání.