Odpolední workshop pro děti a dopolední seminář pro knihovníky v Ústí nad Labem

Seminář "Informační vzdělávání kreativně", který lektoruji, se uskuteční v pondělí 18. září 2017 od 9:30 hod. v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, ul. Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem. Předpokládaná doba ukončení je do 13:00 hod.

Pojďme společně prozkoumat knihovnu jako místo neformálního vzdělávání, které může pomoci svým návštěvníkům nejen v prohlubování čtenářství, ale také při upevňování dalších dovedností. Na které kompetence, vzdělávací oblasti či průřezová témata by měli knihovníci cílit? K čemu nám jsou informačně gramotní čtenáři? A nač rozvíjet jejich mediální kreativitu? Jaké jsou možnosti knihovní pedagogiky? Za pomoci pracovních listů, praktických ukázek a příkladů dobré praxe si společně vyzkoušíme, jak mapovat jednotlivé oblasti informační gramotnosti a jak mohou knihovníci vhodně doplnit či dokonce zastoupit školní vzdělávání.

Kontaktní osobou pro přihlášení je Mgr. Zdenka Andree, e-mail andree@svkul.cz, telefon 475 209 126, l. 154. Přihlášky je nutné zaslat do 15. 9. 2017. 

Detektivní dílna  "Zločin mezi dinosaury" povedu v pondělí 18. 9. 2017 od16:00 na stejném místě. Akce pro děti od 9 do 13 let. Přijďte se bavit s Klárou, Arturem a Bárou, a spolu s jejich neobyčejným psem pátrat po zlodějích na výstavě pravěkých ještěrů. Vstup zdarma. Nutná rezervace míst na e-mailu detske@svkul.cz.

Těším se na Vás.