Webinář o komiksu pro práci na 2. stupni

Opět po roce mě čeká trojice komiksových kurzů propojujících komiks a nelehká témata globálního vzdělávání, která okořením kapkou výchovy mediální a environmentální.
Pořadatelem jsou tradičně Varianty, vzdělávací programy Člověka v tísni, a v nabídce jsou dva webináře a jeden živý seminář. Zatímco onlinová setkání jsou nafukovací, u živého setkání rozhoduje počet židlí :)
·    8.2.2024 15:30-17:30 – webinář pro práci s dětmi na 1. st. ZŠ
·    18.3.2024 15:30-17:30 - webinář pro práci s žáky 2. st. ZŠ
·    18.4.2024 10:00-15:00 – seminář pro práci s žáky 2. st. ZŠ a studenty SŠ (Praha, Langhans – Kavárna a Centrum Člověka v tísni)

Můžete se přihlašovat či sdílet dál pro ty, kteří by téma využili. Připojuji fotky z loňského semináře, u webinářů se toho moc sdílet nedá. 

Kontaktní osoba: Milan Caha, milan.caha@clovekvtisni.cz, tel: 776839333

Datum konání: 18.3.2024
Místo konání: online
Kdy: 15:30 - 17:30
Přihlásit se můžete pod odkazem.
Zdarma

Mluvíme v bublinách aneb Komiks a vyprávění palčivých příběhů na 2. stupni ZŠ / webinář 120 min

Čím je komiksové médium jiné a proč se hodí pro představení aktuálních problémů, na které je třeba si nejen vytvořit názor, ale které jsou zároveň doprovázeny silnou emotivní odezvou a citlivě se dotýkají hodnotového žebříčku dětí i dospělých?

Téma rozvede a s účastníky potenciál komiksu ve výuce prodiskutuje Klára Smolíková. Zodpoví otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části představí nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Na příkladech z mnoha realizovaných komiksových dílen popíše, jak žáci na jednotlivé úkoly reagují, co je baví, v čem a proč selhávají a jak obtíže překlenout.

Účastníci webináře obdrží sadu kopírovatelných pracovních listů. Některé lektorka vybrala z materiálů, které vytvořila pro publikace Mluvíme v bublinách a Jak vyzrát na komiks?! či jako doprovodné listy ke svým komiksovým titulům a výstavám. Speciálně pro tento webinář vznikly dvě komiksové rozehrávky, které se zaměřují na humanitární pomoc v oblastech zasažených válečným konfliktem. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka se komiksu věnuje řadu let. Pro Člověka v tísni napsala příručku Jak vyzrát na komiks? Nejnověji výstup z tříletého projektu věnovaného rozvoji komiksové gramotnosti shrnula v publikaci Mluvíme v bublinách. Je autorkou mnoha komiksových výstav (např. Komenský v komiksu pro Národní pedagogické muzeum) a publikací (Morčata v akci, Spolkla mě knihovna, Medvídek Lup a jeho kamarádi či Husité), sestavila osm sešitů komiksové revue Bublifuk.  V roce 2023 jí byla na Comic-Conu Junior udělena cena za přínos světu fantastiky, kterou dostala nejen za komiksovou tvorbu, ale též za popularizaci komiksu.