Lidé a zvířata

Soubor pracovních listů a související metodiky Lidé a zvířata je určen pro práci na základních školách, zejména v hodinách Člověk a jeho svět na prvním stupni. Další vzdělávací oblastí, ke které směřují navrhované výtvarné aktivity, je Umění a kultura. Poukazy k dalším předmětům najdete vždy v hlavičce metodiky příslušné tematické části. Všech osm kapitol - Starší doba kamenná, Domestikace zvířat, Totemová zvířata, Sváteční kapr, Kur domácí, Tur domácí, Psi a myslivci, Prase domácí – rozvíjí témata a cíle Environmentální výchovy, v těsné souvislosti s Multikulturní výchovou.    

Publikace je nedostupná.