Lidé a zvířata

Lidé a zvířata aneb Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se zvířaty

Soubor pracovních listů a související metodiky Lidé a zvířata je určen pro práci na základních školách, zejména v hodinách Člověk a jeho svět na prvním stupni. Další vzdělávací oblastí, ke které směřují navrhované výtvarné aktivity, je Umění a kultura. Poukazy k dalším předmětům najdete vždy v hlavičce metodiky příslušné tematické části. Všech osm kapitol - Starší doba kamenná, Domestikace zvířat, Totemová zvířata, Sváteční kapr, Kur domácí, Tur domácí, Psi a myslivci, Prase domácí – rozvíjí témata a cíle Environmentální výchovy, v těsné souvislosti s Multikulturní výchovou.    

Lidé a zvířata aneb Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se zvířaty_obsah
Lidé a zvířata aneb Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se zvířaty_lovci mamutů
Lidé a zvířata aneb Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se zvířaty_pes
Lidé a zvířata aneb Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se zvířaty_býk
Lidé a zvířata aneb Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se zvířaty_kapr