Vstupte do literárního doupěte

Pracovní listy pro tvořivé psaní a chytré čtení

Nechte se nadchnout pro úžasný svět literatury! Pracovní listy zkušených autorů a lektorů Kláry Smolíkové a Jiřího W. Procházky jsou určeny k rozvoji čtenářství a tvůrčího psaní pro zájemce od dvanácti let výše. Publikaci je možné využít pro práci v hodinách českého jazyka na druhém stupni a středních školách, v knihovnách a literárních dílnách.

Soubor pracovních listů provede tvůrčím procesem psaní (jak chytit literární slinu, jak uspořádat tvůrčí myšlenky, jak se rozepsat, jak najít klid a místo pro psaní, jak popsat a oživit hlavního hrdinu či jak vystavět dialog) a s tím souvisejícím rozvojem čtenářských dovedností (např. co je typické pro jednotlivé literární žánry, co můžeme vyčíst již z první věty, jak asi bude příběh pokračovat).

Publikace konkretizuje a do jednotlivých úkolů převádí náměty, které oba autoři používají při literárních dílnách a ve čtenářských lekcích. Zároveň pracovní listy doplňuje metodika pro učitele, knihovníky a další zájemce podobně jako Klářina publikace Zakousněte se do knihy (Portál 2017), tentokrát však cílí na starší žáky. Rámcově kniha vychází z rubriky publikované v časopisu Čtenář, měsíčníku pro knihovny. 

Vyšlo 19. října 2018. K publikaci si můžete objednat literární workshop.

Z recenze Pavlíny Lišovské na webu Za listem list uveřejněné 6. 1. 2019:
Považuji pracovní listy za skvělé vstupy do jednotlivých učebních témat, jelikož v žácích mohou velmi účinně podněcovat zájem o další práci, a zároveň jsou to vstupenky do světa literatury – ať už té, s níž budou žáci muset pracovat ve škole ve výuce či v knihovně na programech, nebo té, o niž projeví zájem sami – a je jedno, jestli to bude zájem „pouze“ čtenářský, nebo se pustí do nějaké své vlastní tvorby, to všechno se počítá.