S Komenským do komiksu

Únikovka s Amosem

Na únikovou hru se Filipa těšila. Vybrala si ji na oslavu narozenin a ten nápad spolužáky nadchnul. Dokonce i Vavřinec, řečený Vávra, pozvání přijal. Nejsou ve třídě kdovíjaká parta. Ani učitelé u nich neučí rádi.
Filipa předem nezkoumala, proč se hra jmenuje „Cesta z labyrintu“. Vlastně jí bylo jedno, jakou únikovku si zahrají, pro všechny to byla premiéra. Dostat se z lodní kajuty ještě šlo, ale další místnosti jsou těžší a těžší, a ne každá nápověda jim pomáhá. Hráči mají podezření, že se hra chová jako živá. Nebo se do ní tak zabrali?
Postupně parta zjišťuje, že kromě nalezení klíčů se jim s každou místností otevírají průhledy do života podivného muže v černém, který snad nikdy nespí a neustále má hlavu plnou plánů. Největší hádankou, jejíž rozluštění je klíčem k cestě ven, je totiž sám Jan Amos Komenský. Uniknou z jeho labyrintu?
Příběh Filipy a jejích spolužáků se odehrává během jediného dne stráveného únikovou hrou. Pátrání v jednotlivých místnostech však není završeno jen vyřešením hádanky a nalezením klíče, ale také komiksovým příběhem ze života Jana Amose Komenského.

Ilustrace Lukáš Fibrich 

30. října 2020 vyšla v nakladatelství Portál v návaznosti na výstavu Komenský v komiksu, která byla k vidění od ledna 2020 do června 2021 v Národním pedagogickém muzeu v Praze. Nyní je vystavena v Muzeu východních Čech od 16. července do 31. prosince 2021. V případě zájmu o zapůjčení putovního souboru kontaktujte Mgr. Elzbietu Baronovou na adrese baronova@npmk.cz.

Kniha získala ocenění Zlatá stuha za literární zpracování v kategorii literatura faktu pro děti a mládež.

Z recenze Vendyzjihu z 27.11.2020:
Vyjma detailů ze života jedné z hlavních postav naší minulosti, se tu dozvíte, jak důležité je přátelství a že vzniká bez ohledu na situace a stavy v našich rodinách. Stejně tak si uvědomíte a poznáte, že sice můžete mít předsudky, ovšem i tak je důležité na nich nelpět. Lidé jsou často jiní, než se nám na první pohled zdá. Uzavřený člověk nutně nemusí být nudný nebo divný. A bohatý nerovná se šťastný. Nosí někdo starší oblečení? Je povrchní se mu proto posmívat a stranit se ho. Jinými slovy hloubka a komplexnost témat mě dostala, aneb v dějepise se můžete naučit mnohem víc než minulost. Dá vám toho víc i do budoucnosti.

Z recenze Martina Štefka na comicsdb.cz ze 12.12.2020:
Komiks si nebere nějakou jasně stanovenou kostru, každá stránka je trochu jiná, každá se zaměřuje na jinou fázi, jiný aspekt Komenského života a je tomu uzpůsobena i jeho struktura. Sem tam je použita rovnou dvoustránková mapa, sem tam jsou komiksové sloupce časovou osou, ale i srovnáním. A do toho je příběh, který je napínavý, místy skoro až do hororové pohádky, ale v klidu, vždy je tu dobrý konec. A na závěr je happy end, který sedne. "S Komenským do komiksu" je prostě pěkná ukázka toho, jak spojit didaktický komiks, kdy se něco dovíte o velmi významné osobnosti, s tím, jak prezentovat dětem příběh o přátelství a o tom, že i když každý máme svoje chyby, stejně tak máme každý svoje silné stránky. Pokud se na ně zaměříme a nebudeme se navzájem, ale i vnitřně odsuzovat za ty špatné, společně můžete hodně osáhnout.

Z recenze Ivety Novákové na Čteme české autory ze 15.12.2020:
Stejně jako nakonec dětští hrdinové, i já jsem byla z únikovky nadšená. Seznámila jsem se s možnou podobou těchto populárních kratochvil a připomněla si, co pro náš národ Komenský znamenal a jakou inspirací pro každého člověka jeho osobnost může být, a to i v dnešním světě. Díky této knize se už děti nemusí na Učitele národů koukat s nedůvěrou, ale s chutí se začíst a objevit nečekané informace i souvislosti. Mohlo by se zdát, že je titul určen především pro děti od 9 let, ale dokáže oslovit všechny zájemce bez rozdílu věku. Veškeré informace zřejmě devítiletí nepochytí, ale s pomocí dospělých to zvládnou. Titul bych doporučila také učitelům pro zpestření výuky i jako inspirativní čtení ve volném čase. Tato publikace představuje jednu z nejlepších knih pro děti a mládež, kterou jsem tento rok četla, a dle mého názoru je horkým kandidátem na příští Zlatou stuhu. Právem si ji zaslouží. Ale jen z vyprávění se taková jízda pochopit nedá. Ta se musí zažít!

Z článku Pavla Martinovského, předsedy Asociace učitelů dějepisu ČR, který se zamýšlí nad využitím knihy ve škole, uveřejněném 11.1.2021:
Držím v ruce knihu „ S Komenským do komiksu“. Jedná se Komenského knihu a zároveň o knihu o Komenském. A co je nejdůležitější, je připravena pro čtenáře počátku 21. století. To nejen výpravou, stylem, nýbrž i jazykem... Komiksová kniha mi připadá jako novodobé, aktualizované vydání Komenského učebnice Světa v obrazech. Komenského – myslím tím „po vzoru Komenského“ univerzální učebnice o Komenském. Neboli Komenský v obrazech. Nebo Svět v Komenském? Osobně jsem během četby a prohlížení (obrazová složka je nedílnou a veledůležitou složkou díla) našel hned několik podnětů pro práce ve škole... I když se jedná například o komiksovou stránku, můžeme říci, že kniha vede k rozvoji čtenářské gramotnosti... 
Co říci závěrem? Mít jednu knihu Komenského v komiksu ve sborovně, aby byla k dispozici jako motivační pomůcka pro vyučující, bych považoval za samozřejmé. Pokud bych mohl mít soubor dvaceti knih, které bych při různých příležitostech nosil do hodin, abych pomocí knih oživil výuku, považoval bych to za skvělou věc.

Lenka Ridzoňová v recenzi "17. století skoro na vlastní kůži", kterou otiskl Český bratr 14.4.2021, píše:.
Autorce se daří „zábavné vzdělávání“. Z knížky se hodně dovíme a zároveň se tu historie spojuje s dneškem. Problémy jednotlivých dětí, jejich rodin, třídního kolektivu nebo současné společnosti víckrát „brnknou“ o něco dávného, jako by jim Komenský rozuměl…"