Literární workshop s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou – 4. třídy

Ve čtvrtek 29. září byla pozvána do naší školy spisovatelka Klára Smolíková. Paní Smolíková je také scénáristkou komiksových příběhů, publicistka a lektorka. V současné době se věnuje psaní knih pro děti a mládež, je spoluautorkou knih pro dospělé. Část svého života žila v Táboře, kde také pracovala v Husitském muzeu. Žáky a žákyně čtvrtých tříd čekal program s názvem Husité: Byl by ze mě husita? Děti se dozvěděly, co je třeba vědět, aby se mohly stát práčetem v husitském vojsku. Poznaly husitské zbraně, město Tábor a získaly informace o Janu Žižkovi. Seznámily se s osudem Jana Husa. Pracovaly s příručkou, do které si vše zapisovaly, řešily úkoly, doplňovaly komiks, kreslily. Děti se mohly aktivně zapojovat do řešení úkolů. Část besedy patřila také seznámení s knihami autorky i malým vhledem do knihovnictví. Děti si zopakovaly a procvičily si s jakými žánry se můžeme při čtení knih setkat (fantasy, sci -fi..). Pro děti byly také zajímavé informace o vzniku knihy, jak spisovatel získává údaje. Beseda byla zajímavá, velmi podnětná. Získané vědomosti žáci využijí v hodinách vlastivědy a českého jazyka. Akci organizoval MAP Novopacko.

Mgr. Pourová, Mgr. Dolenská, ZŠ Husitská, Nová Paka