Králík málem králem v katalogu Nejlepší knihy dětem

Na světě je nový katalog Nejlepší knihy dětem, výběr původních dětských knih vydaných na přelomu roku 2015 a 2016. Mile mě překvapilo, že si autoři katalogu všimli mého ušatého příběhu, navíc korunovaného papírovou korunou, a zařadili do výběru knihu Králík málem králem.

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. 

Celý katalog najdete zde a níže zdůvodnění výběru:

Úsilí odlišit se od desítek publikací, které zareagovaly na letošní kulaté karolinské výročí, se činorodé autorce vyplatilo, protože se úkolu zprostředkovat odkaz Karla IV. nejmenším dětem zhostila účinně. Vyplašený králík Karlík, žák školy plné ušáků, se brání posměváčkům tím, že si z papíru vystřihne korunu a stoupá si s ní před zrcadlo nebo před výlohu, aby si užil aspoň chviličku sebevědomí, jehož nemá na rozdávání. Odraz ve skle ho vmžiku spojí s „otcem vlasti“ a ten pak s Karlíkem rozmlouvá o tom, co vše z hodnot ceněných ve čtrnáctém století přetrvalo do současnosti, která si na feudály hraje leda ve školním divadélku – a bohužel i v přezíravostech nebo při šikaně. V čem však tkví skutečná urozenost mocných? Pro majestát krále je nejdůležitější nosit královské ctnosti v srdci, aby už dotyčnému nespadlo do kalhot, a tím se stát hrdinou svého příběhu.