Program ke Svaté Ludmile v Berouně

Už podruhé jsme se s Jiřím W. Procházkou zúčastnili akce připomínající Svatou Ludmilu pro berounské páťaky. Loni jsem zpracovala doprovodný materiál, který skvěle ilustroval Lukáš Fibrich. Letos jsme se ve výborně sehraném týmu s berounskými knihovnicemi vpravili do role téměř okamžitě.