Programy pro 2. stupeň a střední školy

Jak vypadal Hus? Program ke knize Kláry Smolíkové H. U. S.

Zločin mezi dinosaury: Detektivní dílna - v knize Artur a Bára pátrají spolu s neobyčejným psem po zlodějích na výstavě pravěkých ještěrů. Detektivní workshop prověří, zda žáci dokáží číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení a přečtou stopy k odhalení zločinu. Hravou formou se dozvědí, že k vypátrání pachatelů jsou potřeba i jiné dovednosti než rychlé nohy či přesná muška. A na závěr si zkusí detektivní zápletku sami vymyslet. (do 7. třídy ZŠ) 

H. U. S.: Proč by nás měl dnes, po šesti stech letech po upálení, zajímat Jan Hus? - společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální.  (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Bublifuk: Jak se dělají komiksy? – nová komiksová revue Bublifuk představuje deset původních komiksů. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo je kdo v komiksové redakci či jakými způsoby komiks vzniká. Naučí se vymyslet vlastní komiksovou postavu a nahlédnou do historie komiksových příběhů. (do 7. třídy ZŠ) 

Jak se staví město: Od lokátora po výstavnou radnici - vydáme se na cestu časem až do středověku, do doby zakládání měst. Společně si vysvětlíme, kdo a proč města zakládal, kdo města budoval a kdo v nich usiloval o vliv. Navštívíme dům řemeslníka i městskou radnici, zjistíme, k čemu sloužily řemeslnické cechy nebo proč býval vedle radničních vrat loket. Vysvětlíme si, k čemu jsou muzea. (do 7. třídy ZŠ)

Ohlasy

Spisovatelka, scénáristka a lektorka opět v naši škole představuje a podepisuje své knížky žákům 1. stupně. Zajímavým způsobem nás 
dokázala vtáhnout do světa pohádek, komiksů i detektivek. 

Sunny Canadian International School

Paní knihovnice nás pozvala na besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Autorka pro nás připravila detektivku. Napsala už druhý díl, ale ten ještě nevyšel. Paní spisovatelka ho pozměnila a nazvala ho Záhada ztraceného obrazu Františka Kupky. Napsala spoustu krásných knížek. Moc mě to bavilo! Dostali jsme čtyři pracovní listy. Líbil se mi třeba tento úkol: udělali jsme dvojice, jeden se díval dopředu na obrázek obličeje hledaného zločince a druhému popisoval, jak vypadá. Ten ho potom kreslil.

Moc děkuji za tento zážitek!

Lenka Holubová, 4. B

Druháčci se ve středu 15.3. setkali v knihovně se známou českou spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která jim přivezla ukázat své knížky, zábavnou formou je učila správně číst a také tvořit komiksy. Tvorba této spisovatelky je neobyčejně pestrá – pro děti píše fantazy, pohádky, knížky o české historii. Děti z besedy odcházely nadšené a některé i odhodlané začít tvořit svůj vlastní komiksový příběh.

ZŠ Žižkov

Naše pravidelné úterní setkání ve čtenářském klubu poctila vzácná návštěva - paní spisovatelka, scénáristka a lektorka Klára Smolíková a její kolega spisovatel, vydavatel a "komik" Jiří W. Procházka. Společně s hrdinou jejich knihy vynálezcem Alvou jsme si vyzkoušeli, jak takový vynálezce postupuje a pustili jsme se dokonce i do vlastního vynalézání. Vznikly naprosto unikátní přístroje, zlepšováky, vychytávky... Prohlédnout si je můžete v galerii. Dnes už také víme, jak vzniká komiks a večerníček. Za pomoci Báry a Artura z knihy Zločin mezi dinosaury jsme se naučili číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení a číst stopy k odhalení zločinu. Celý workshop se nám moc líbil a těšíme se na návštěvu dalšího spisovatele.

ZŠ Olešská

Dne 28. 2. k nám do třídy 6. A přijela paní spisovatelka Klára Smolíková s programem Zločin mezi dinosaury. Ze začátku nám paní spisovatelka pověděla o práci v muzeu. Poté nám rozdala pracovní list s různými zábavnými úkoly. Ten, kdo správně vyřešil úkol, dostal odměnu v podobě záložky a komiksu. Následně jsme si povídali o Husitském muzeu v Táboře a o tom, jak se má psát detektivka. Při povídání nám paní spisovatelka řekla i pár zajímavých informací. Např. zkuste si tipnout, kolik je v husitském muzeu předmětů v depozitáři? Nevíte? Je jich tam půl milionu. Posléze nám paní spisovatelka rozdala další pracovní list s úkoly. Při návštěvě paní Kláry Smolíkové jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. V průběhu besedy jsme se seznámili s knihami paní spisovatelky a mohli jsme si je i zakoupit. Tímto děkujeme za pěknou akci, kterou pro nás zorganizovala paní knihovnice Romana Ouředníková. Těšíme se, že za námi Klára Smolíková zase brzy přijede. 
Jakub Honetschläger, 6. A, ZŠ Vyšší Brod

Klára Smolíková měla besedu s dětmi  2.A ve slivenecké škole v pátek 27.ledna 2017. Na besedu byla rovněž pozvána pracovnice knihovny ve Slivenci. Spisovatelka Klára Smolíková je velmi šikovná, s dětmi to umí. Do povídání o svých knihách dokázala vtáhnout všechny děti. Oblékla je do dobových kostýmů, děti předváděly princeznu, loupežníka, čerta, krále, baronku – své role hrály s velkou chutí a zápalem. Přiblížili jsme si obsahy vybraných knih, prohlédli si kvalitní zpracování a překrásné barevné ilustrace. Protože setkání se spisovatelkou bylo velmi úspěšné, nakoupili jsme do knihovny ve Slivenci.
Více zde: http://www.slivenec.knihovna.cz/besedy/

Kalendář