Programy pro 2. stupeň a střední školy

Jak vypadal Hus? Program ke knize Kláry Smolíkové H. U. S.

Zločin mezi dinosaury: Detektivní dílna - v knize Artur a Bára pátrají spolu s neobyčejným psem po zlodějích na výstavě pravěkých ještěrů. Detektivní workshop prověří, zda žáci dokáží číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení a přečtou stopy k odhalení zločinu. Hravou formou se dozvědí, že k vypátrání pachatelů jsou potřeba i jiné dovednosti než rychlé nohy či přesná muška. A na závěr si zkusí detektivní zápletku sami vymyslet. (do 7. třídy ZŠ) 

H. U. S.: Proč by nás měl dnes, po šesti stech letech po upálení, zajímat Jan Hus? - společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální.  (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Bublifuk: Jak se dělají komiksy? – nová komiksová revue Bublifuk představuje deset původních komiksů. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo je kdo v komiksové redakci či jakými způsoby komiks vzniká. Naučí se vymyslet vlastní komiksovou postavu a nahlédnou do historie komiksových příběhů. (do 7. třídy ZŠ) 

Jak se staví město: Od lokátora po výstavnou radnici - vydáme se na cestu časem až do středověku, do doby zakládání měst. Společně si vysvětlíme, kdo a proč města zakládal, kdo města budoval a kdo v nich usiloval o vliv. Navštívíme dům řemeslníka i městskou radnici, zjistíme, k čemu sloužily řemeslnické cechy nebo proč býval vedle radničních vrat loket. Vysvětlíme si, k čemu jsou muzea. (do 7. třídy ZŠ)

Ohlasy

V pondělí 20. března jsme v knihovně přivítali milé hosty - spisovatelku, scenáristku a lektorku paní Kláru Smolíkovou a spisovatele a scenáristu pana Jiřího W. Procházku. Pro žáky 4. - 7. tříd připravili besedy s názvem Jak se dělá komiks. Poutavý výklad byl doplněný zajímavými prezentacemi a výstavkou knih. Žáci se dozvěděli o historii komiksu, seznámili se s komiksovými hrdiny, s tím, jak komiksy vznikají i jak se např. komiks čte. V průběhu besedy pak sami žáci zkoušeli navrhnout a pojmenovat vlastní komiksové postavy, zamýšleli se nad využitím komiksových citoslovcí a piktogramů, nebo se mohli v komiksového hrdinu proměnit. Celý program byl velmi hravý a děti se nejen dozvěděly spoustu informací o komiksech, ale také se dobře bavily. Navíc si čtenáři mohou knihy obou spisovatelů v knihovně vypůjčit.

Obecní knihovna Předměřice nad Labem 

Ve čtvrtek 30. března se žáci pátého a šestého ročníku zúčastnili v Městské knihovně Studénka besedy s českou spisovatelkou a scenáristkou komiksových příběhů Klárou Smolíkovou. Společně se svým mužem J. W. Procházkou interaktivně provedli žáky světem detektivních příběhů.

Žáci se dozvěděli, co všechno musí spisovatel podniknout, aby detektivka vůbec mohla vzniknout. Jaká prostředí navštíví, aby informace použité v knize byly věrohodné, i jak samotná kniha vlastně vzniká. Nakonec se děti samy na chvíli pokusily stát se i autory krátkého detektivního příběhu.

Z ohlasů žáků:

Ve čtvrtek 30. března jsme se zúčastnili detektivní besedy v Městské knihovně Studénka. Setkali jsme se se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a s panem Jiřím Walkerem Procházkou. Vyprávěli nám, co musí udělat pro to, aby mohli napsat dobrodružnou knihu, např. Tajná dvojka A + B. Před besedou nám paní knihovnice rozdala pracovní listy s úkoly, které jsme během besedy plnili. Setkání bylo hodně zajímavé, zaznělo tam i nějaké to poučení. Myslím si, že to všechny pobavilo. 

Klára Bainarová, 5. A

V úterý 28. března jsme přivítali v městské knihovně příjemnou návštěvu – spisovatelku Kláru Smolíkovou a spisovatele Jiřího W. Procházku. Paní Klára Smolíková přijela s programem pro čtvrté třídy „Od husy k Husovi, od Husa k husitům“. Žáci  se vydali po stopách Jana Husa. Dozvěděli se, kdo to byl a v jaké době žil. Jaký byl student a jaký učitel. Na program byli žáci krásně připraveni, ale určitě jim přinesl i nové vědomosti.

Děkujeme za příjemný den!
Knihovna v Novém městě na Moravě

Dne 17. března vyrazily třídy 1.A  a 1.B opět do knihovny. Tentokrát jsme se v prostorách knihovny Vrdy potkali  s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Naši nejmenší školáci se dozvěděli, co je komiks, jak vzniká a dokonce si zkusili do několika bublinových okének  svými slovy napsat komiksový minipříběh.  Pak hledali mezi mnoha knihami a časopisy právě komiks. Paní Smolíková dětem představila své knížky, např. Králík málem králem, Na hradě Bradě, Vynálezce Alva nebo velmi úspěšný komiks Viktorka. Děti se během celého programu aktivně  a s chutí zapojovaly, odpovídaly, kreslily do pracovních listů, četly komiksové bubliny  a též se staly na chvíli herci. Velké poděkování patří paní knihovnici Kobelové za zprostředkování setkání a samozřejmě  paní Smolíkové, která  žáčkům přiblížila zábavnou a  hravou formou svět komiksu.

Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Eva Pospíšilová

 

O králíkovi Karlíkovi i o králi Karlovi IV. nám do školní družiny přijela paní spisovatelka Klára Smolíková povyprávět osobně v pátek 10. března a na její návštěvu jsme se dlouho dopředu moc těšili. Navíc ji k nám doprovodil její manžel Jiří W. Procházka, autor mnoha známých komiksů pro malé i velké děti, takže to byla návštěva dvojnásob milá. Celé odpoledne bylo nabité povídáním, smíchem a veselím dětí, když si třeba mohly s paní Klárou a s jejími rekvizitami zkusit na králíka Karlíka zahrát. Velký herecký talent ukázal i pan Procházka, když nám bleskurychle improvizovaně ztvárnil krále Karla IV J

Společně jsme přemýšleli i nad  báječnými pracovními listy, které všem dětem paní Smolíková připravila a protože už knížku o králíkovi Karlovi dobře známe, všechny úkoly jsme zvládli na jedničku a domů si za to odnesli prima odměny. Potom už se oba autoři dětem naplno věnovali při autogramiádě, u které ještě stihli odpovědět na celou řadu zvědavých dětských otázek. S milou návštěvou se vždycky loučíme neradi a ani tentokrát to nebylo jiné. Děkujeme paní Kláře Smolíkové a panu Jiřímu W. Procházkovi za báječné odpoledne, které jsme díky nim a jejich báječným knížkám společně zažili a na které budeme určitě dlouho vzpomínat.

Za nadšené děti
Alena Koutná a Gabriela Klevetová
ŠD Slovákova Boskovice

 V pondělí 20. března jsme v knihovně přivítali milé hosty - spisovatelku, scenáristku a lektorku paní Kláru Smolíkovou a spisovatele a scenáristu pana Jiřího W. Procházku. Pro žáky 4. - 7. tříd připravili besedy s názvemJak se dělá komiks. Poutavý výklad byl doplněný zajímavými prezentacemi a výstavkou knih. Žáci se dozvěděli o historii komiksu, seznámili se s komiksovými hrdiny, s tím, jak komiksy vznikají i jak se např. komiks čte. V průběhu besedy pak sami žáci zkoušeli navrhnout a pojmenovat vlastní komiksové postavy, zamýšleli se nad využitím komiksových citoslovcí a piktogramů, nebo se mohli v komiksového hrdinu proměnit. Celý program byl velmi hravý a děti se nejen dozvěděly spoustu informací o komiksech, ale také se dobře bavily. Navíc si čtenáři mohou knihy obou spisovatelů v knihovně vypůjčit. 

Obecní knihovna Předměřice n.L.

Kalendář