Programy pro 2. stupeň a střední školy

Jak vypadal Hus? Program ke knize Kláry Smolíkové H. U. S.H. U. S.: Proč by nás měl dnes, po šesti stech letech po upálení, zajímat Jan Hus? - společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální.  (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Bublifuk: Jak se dělají komiksy? – nová komiksová revue Bublifuk představuje deset původních komiksů. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo je kdo v komiksové redakci či jakými způsoby komiks vzniká. Naučí se vymyslet vlastní komiksovou postavu a nahlédnou do historie komiksových příběhů. (do 7. třídy ZŠ) Tento program může lektorovat i další z autorů Bublifuku - spisovatel Jiří W. Procházka

Jak se staví město: Od lokátora po výstavnou radnici - vydáme se na cestu časem až do středověku, do doby zakládání měst. Společně si vysvětlíme, kdo a proč města zakládal, kdo města budoval a kdo v nich usiloval o vliv. Navštívíme dům řemeslníka i městskou radnici, zjistíme, k čemu sloužily řemeslnické cechy nebo proč býval vedle radničních vrat loket. Vysvětlíme si, k čemu jsou muzea. (do 7. třídy ZŠ)

Viktorka a vesmírná dobrodružství: Hvězdy komiksového vesmíru - účastníci programu si žáci vyzkouší, jak vystavět svět komiksového příběhu, jak ho pojmenovat, kým a čím ho zaplnit. Seznámí se s pravidly komiksové řeči, způsoby komiksového vyprávění i možnostmi komiksové stylizace. Společně vypátrají, že nevznikají pouze komiksy pro děti a kvůli čemu má komiks tolik ráda reklama. (do 6. třídy ZŠ)  

Ohlasy

V pátek 16. 9. 2016 nás potěšila svou návštěvou paní spisovatelka Klára Smolíková. Ve třech velmi živých a interaktivních besedách s žáčky druhých a třetích ročníků jsme se dozvěděli spoustu nového.  V besedě Na hradě Bradě: Komiksem ke čtenářství děti společně s Bertíkem a Bibi navštívily pohádkové bytosti z hradu i podhradí. V programu pro starší děti Nechytej mě za slovo! Hrátky s čerticí Dorkou – jsme se pustili do chytání slov a výrazů, které používáme v přeneseném významu. 

Kateřina Brandejsová

V pondělí 19. září se tři třídy našich druháků setkaly s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Beseda byla úžasně zpracovaná, interaktivní a hravá. Děti si odnášely nejen podepsané knížky o Knihožroutech, záložky a vyplněné pracovní listy, ale také spoustu nových vědomostí a intenzívních zážitků. 

Dana Hudíková

V úterý 17. 5. k nám na školu zavítala spisovatelka a tvůrkyně dětských knih s komiksy, paní Klára Smolíková. Přijela k nám s programem, který si sama připravuje podle vzoru a obsahu svých knih. Setkání s paní spisovatelkou bylo pro všechny velmi příjemné, poučné, a věříme, že nebylo poslední.

Připravila: Jitka Pinkavová

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 nás přijela navštívit spisovatelka Klára Smolíková, která píše knihy a komiksy pro děti a mládež. Téma této akce se nazývalo Řemesla – Na vandru s učedníkem Matějem a čertem Lukášem. Beseda probíhala hravou a poučnou formou. Děti dostaly vytisknuté předlohy s hádankami a doplňovačkami. Celkově mohu říci, že beseda měla velký úspěch, a proto se budeme těšit na budoucí spolupráci s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Obecní knihovna Střítež

Klára Smolíková, česká spisovatelka, scenáristka komikových příběhů 5.5.2016 navštívila Orlovou. Městská knihovna se proměnila v centrum vynálezů, do kterého se s plným nasazením zapojili všichni druháci  z naší školy. Vynálezce žárovky – T.A. Edison, Prokop Diviš se svým bleskosvodem či Alfred Nobel by stáli s údivem nad znalostmi i nápady dětí, které prakticky vymyslely a sestavily návrh vlastního vynálezu.
Spisovatelka Smolíková se svým smíchem soustředěně sdílela skeče svých svěřenců.

S úsměvem žáci druhých tříd a jejich paní učitelky

Dne 19. dubna se konal Workshop pod vedením Kláry Smolíkové v Městské knihovně Sokolov. Zúčastnili se knihovníci z tříd 2.KIS-KOS a 3.KIS-KOS s paní učitelkou Kubátovou. Hlavním tématem přednášky byly komiksy, což je na první pohled velice zajímavý literární žánr, který oslovuje děti i adolescenty.

Workshop trval dvě hodiny, ale byly to dvě hodiny plné poutavých ukázek a zábavných příběhů a my jsme se rozhodně nenudili.

Zuzana Marhanová, 3.KIS-KOS

Kalendář