Programy pro 2. stupeň a střední školy

Jak vypadal Hus? Program ke knize Kláry Smolíkové H. U. S.

Zločin mezi dinosaury: Detektivní dílna - v knize Artur a Bára pátrají spolu s neobyčejným psem po zlodějích na výstavě pravěkých ještěrů. Detektivní workshop prověří, zda žáci dokáží číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení a přečtou stopy k odhalení zločinu. Hravou formou se dozvědí, že k vypátrání pachatelů jsou potřeba i jiné dovednosti než rychlé nohy či přesná muška. A na závěr si zkusí detektivní zápletku sami vymyslet. (do 7. třídy ZŠ) 

H. U. S.: Proč by nás měl dnes, po šesti stech letech po upálení, zajímat Jan Hus? - společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální.  (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Bublifuk: Jak se dělají komiksy? – nová komiksová revue Bublifuk představuje deset původních komiksů. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo je kdo v komiksové redakci či jakými způsoby komiks vzniká. Naučí se vymyslet vlastní komiksovou postavu a nahlédnou do historie komiksových příběhů. (do 7. třídy ZŠ) 

Jak se staví město: Od lokátora po výstavnou radnici - vydáme se na cestu časem až do středověku, do doby zakládání měst. Společně si vysvětlíme, kdo a proč města zakládal, kdo města budoval a kdo v nich usiloval o vliv. Navštívíme dům řemeslníka i městskou radnici, zjistíme, k čemu sloužily řemeslnické cechy nebo proč býval vedle radničních vrat loket. Vysvětlíme si, k čemu jsou muzea. (do 7. třídy ZŠ)

Ohlasy

Dopis paní učitelky Irmy Ferfecké ze ZŠ Šenov organizátorům do ostravského Knihcentra:
Dobrý den, dostala jsem mimořádnou nabídku navšívit s žáky Vaši akci s paní Klárou Smolíkovou. Byl to pro nás velmi přínosný zážitek! Milé přijetí, příjemné kulturmí prostředí, zážitkový, profesionálně uskutečněný workshop paní spisovatelky. Děkuji.

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se žáci 4. A ze ZŠ Mládí zúčastnili v Městské knihovně Orlová besedy, kterou si pro ně připravili spisovatelka a scénáristka Klára Smolíková a spisovatel a scénárista  Jiří  W. Procházka. 
Beseda byla úžasně zpracovaná, interaktivní  i  hravá. Dětem bylo velice poutavě vysvětleno, jak vznikají komiksy, odkud a kam se čtou, co znamenají různé druhy komiksových bublin, seznámili se s citoslovci v komiksech, nebo si mohly vymyslet, nakreslit a pojmenovat svého vlastního komiksového hrdinu.

Děti si odnášely domů záložky, komiksové časopisy, vyplněné pracovní listy, ale také i spoustu nových vědomostí a intenzívních zážitků.  S velkým nadšením jsme se všichni tomuto tématu věnovali i následující den v hodině čtení.

Mgr. Renáta Bruštíková

V pondělí 3.10.2016 první den „ Týdne knihoven“ jsme v knihovně Petra Bezruče v Opavě v dopoledních hodinách přivítali spisovatelku, lektorku a scenáristku Kláru Smolíkovou. Formou workshopu BUBLIFUK: JAK SE DĚLAJÍ KOMIKSY? se děti ze ZŠ Vrchní a následně ze ZŠ Otická seznámili s komiksem. Paní lektorka dětem přiblížila, kdo a jak vlastně pracuje při jeho vzniku. Že i tady se musí dodržovat určitá pravidla, aby třeba všichni čtenáři uměli výsledný komiks vůbec přečíst. Na vlastní kůži si to pak holky a kluci vyzkoušeli a , i když to vůbec nebylo jednoduché, poprali se s tím dobře. Někteří byli opravdu velmi šikovní a své nově nabyté znalosti teď můžou použít ve svých vlastních komiksech se svými hrdiny. Workshop se povedl a my moc děkujeme paní Kláře Smolíkové.

Dne 5. 10. 2016 se ocitla třída 4. C na vandru s učedníkem Matějem a čertem Lukášem. To byl zážitek. Paní knihovnice Naďa Lhoťanová naši třídu pozvala na besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou do studovny Městské knihovny Krnov. Těšili jsme se hodně a něco jsme si také o paní spisovatelce zjistili předem. Informace jsme ve skupinkách prezentovali celé třídě a těšili se na dobrodružství. Paní spisovatelka děti krásně motivovala k práci i dramatizaci, vzbudila zájem o téma, společně jsme přicházeli na různá řešení úkolů a pestré byly ukázky předmětů starých řemesel. Paní knihovnici moc děkujeme, bylo to pro nás velmi přínosné.

Mgr. Martina Mrkvanová

Ve spolupráci s místní knihovnou měli žáci druhých a třetích ročníků možnost účastnit se interaktivní besedy s populární spisovatelkou dětských komiksů a knih Klárou Smolíkovou. Hlavním tématem byly komiksy, které jsou velice zajímavým literárním žánrem a oslovují čím dál větší počet počet dnešních školáků. U poutavých ukázek a zábavných příběhů se rozhodně nikdo nenudil. Děti se při přednášce aktivně zapojovaly. Spisovatelka je seznámila se svojí tvorbou formou prezentací, pracovních listů a využívala i různých prvků dramatické výchovy. Děti malovaly, psaly, převlékaly se do kostýmů, samy měly možnost vyzkoušet si být spisovateli, rozvíjely si fantazii a hlavně si při tom báječně pohrály. V průběhu besedy získávaly drobné odměny. 

Lenka Horodyská

V pátek 16. 9. 2016 nás potěšila svou návštěvou paní spisovatelka Klára Smolíková. Ve třech velmi živých a interaktivních besedách s žáčky druhých a třetích ročníků jsme se dozvěděli spoustu nového.  V besedě Na hradě Bradě: Komiksem ke čtenářství děti společně s Bertíkem a Bibi navštívily pohádkové bytosti z hradu i podhradí. V programu pro starší děti Nechytej mě za slovo! Hrátky s čerticí Dorkou – jsme se pustili do chytání slov a výrazů, které používáme v přeneseném významu. 

Kateřina Brandejsová

Kalendář