Programy pro 2. stupeň a střední školy

Jak vypadal Hus? Program ke knize Kláry Smolíkové H. U. S.

Zločin mezi dinosaury: Detektivní dílna - v knize Artur a Bára pátrají spolu s neobyčejným psem po zlodějích na výstavě pravěkých ještěrů. Detektivní workshop prověří, zda žáci dokáží číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení a přečtou stopy k odhalení zločinu. Hravou formou se dozvědí, že k vypátrání pachatelů jsou potřeba i jiné dovednosti než rychlé nohy či přesná muška. A na závěr si zkusí detektivní zápletku sami vymyslet. (do 7. třídy ZŠ) 

H. U. S.: Proč by nás měl dnes, po šesti stech letech po upálení, zajímat Jan Hus? - společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální.  (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Bublifuk: Jak se dělají komiksy? – nová komiksová revue Bublifuk představuje deset původních komiksů. V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo je kdo v komiksové redakci či jakými způsoby komiks vzniká. Naučí se vymyslet vlastní komiksovou postavu a nahlédnou do historie komiksových příběhů. (do 7. třídy ZŠ) 

Jak se staví město: Od lokátora po výstavnou radnici - vydáme se na cestu časem až do středověku, do doby zakládání měst. Společně si vysvětlíme, kdo a proč města zakládal, kdo města budoval a kdo v nich usiloval o vliv. Navštívíme dům řemeslníka i městskou radnici, zjistíme, k čemu sloužily řemeslnické cechy nebo proč býval vedle radničních vrat loket. Vysvětlíme si, k čemu jsou muzea. (do 7. třídy ZŠ)

Ohlasy

Klára Smolíková měla besedu s dětmi  2.A ve slivenecké škole v pátek 27.ledna 2017. Na besedu byla rovněž pozvána pracovnice knihovny ve Slivenci. Spisovatelka Klára Smolíková je velmi šikovná, s dětmi to umí. Do povídání o svých knihách dokázala vtáhnout všechny děti. Oblékla je do dobových kostýmů, děti předváděly princeznu, loupežníka, čerta, krále, baronku – své role hrály s velkou chutí a zápalem. Přiblížili jsme si obsahy vybraných knih, prohlédli si kvalitní zpracování a překrásné barevné ilustrace. Protože setkání se spisovatelkou bylo velmi úspěšné, nakoupili jsme do knihovny ve Slivenci.
Více zde: http://www.slivenec.knihovna.cz/besedy/

Ve čtvrtek 2. února jsme se vydali do 2. třídy, kde jsme přivítali spisovatelku Kláru Smolíkovou, která dětem přiblížila, jak se tvoří komiks. Děti se seznámily s komiksovou řečí, dověděly se, odkud a kam se komiks čte a co znamenají různé druhy bublin. Poznali jsme rodinu Bradovou a pohádkové bytosti z komiksové knihy Na hradě Bradě. Beseda byla velice zajímavá a hravá a děti se s chutí zapojily do všech činností. Jako odměnu za splněné úkoly si každý odnesl barevnou záložku do knihy.

Olga Knápková, Veronika Křivánková, ZŠ Třebařov

S dětmi jsme se vypravili do nedaleké knihovny v Petrovicích. Přijela za námi spisovatelka Klára Smolíková, která měla připravené poutavé povídání pro děti. Její výklad provázela prezentace plná obrázků z knih. Také pro nás měla připravené pracovní listy, které děti s nadšením plnily. Beseda byla poutavá, děti se zapojily do různých scének a dramatického ztvárnění příběhů. Všechny nás potěšil malý dáreček v podobě záložky do knížky. Paní spisovatelce moc děkujeme a těšíme se na další setkání. :-)
Místo konání: Knihovna Petrovice
Datum akce: 23.11.2016

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme přivítali v dětském oddělení knihovny milého hosta, spisovatelku, scenáristku a lektorku Kláru Smolíkovou. Autorka mnoha oceněných knih pro děti a velká propagátorka komiksů měla pro žáky 4. B nachystaný čtenářský workshop nazvaný „Viktorka a vesmírná dobrodružství: Co se schová do bubliny?“.

Klára Smolíková nám v úvodu představila své knihy, včetně novinky Králík málem králem. Pak už se vše týkalo komiksů: základní znaky, podle kterých je poznáme, jak je číst a porozumět jim. Teorii jsme rovnou zkoušeli v praxi prostřednictvím hraných scének. V poslední části lekce se žáci proměnili v komiksové tvůrce. Prostřednictvím pracovních listů navrhli vlastní komiksovou postavu, osvojili si abecedu komiksových citoslovcí a piktogramů a dokonce i navrhli komiksovou reklamu. V komiksovém vesmíru už se rozhodně neztratíme!

V rámci Týdne na podporu čtenářské gramotnosti, který u nás probíhá celý týden, včera proběhl seminář se spisovatelkou a lektorkou Klárou Smolíkovou. Výhodou Kláry Smolíkové je, že pracuje s pedagogy i knihovníky a navíc jako spisovatelka ví, co děti baví číst, takže jsme si všichni něco odnesli... a nejenom knihy.
Městská knihovna ve Svitavách, 16. 12. 2016

Dopis paní učitelky Irmy Ferfecké ze ZŠ Šenov organizátorům do ostravského Knihcentra:
Dobrý den, dostala jsem mimořádnou nabídku navšívit s žáky Vaši akci s paní Klárou Smolíkovou. Byl to pro nás velmi přínosný zážitek! Milé přijetí, příjemné kulturmí prostředí, zážitkový, profesionálně uskutečněný workshop paní spisovatelky. Děkuji.

Kalendář