Dramatické workshopy

Do letního čísla časopisu pro knihovny Čtenář jsem přispěla dalším pokračováním rubriky Klářina kuchařka aneb deset receptů na workshopy v knihovně. Jmenuje se "Brambory, hýbejte se" a přibližuje využití metod dramatické výchovy prři čtenářských workshopech a lekcích.

Nelze si nevšimnout, jak předškoláci a začínající čtenáři prožívají děj příběhů, jak se jim dramatické situace, o kterých slyší či si čtou, promítají do výrazu tváře, do gest a slovních reakcí. Když jsem prezentovala své knihy na prvních besedách, zdálo se mi, že mezi mnou a dětmi je bariéra. Nejprve jsem se ji snažila překlenout dramatickým přednesem. Pak jsem začala děti do děje vtahovat tím, že se samy zhostily některé postavy jako role, kterou četly nebo volně rozehrávaly podle naznačené situace. Nyní s sebou vozím kupu rekvizit, abychom si mohli společně knihy zahrát.  

Více v článku.