Jak s fantastikou v knihovně pracovat?

Závěrečný díl rubriky "Fantastický svět Walkerových" jsme s Jiřím W. Procházkou koncipovali jako shrnutí a povzbuzení pro knihovníky.

V šesti částech našeho seriálu jsme představili kořeny žánrů, které do fantastiky řadíme, jejich současné profilování na poli literatury i provázanost s dalšími médii. Subkulturu čtenářů fantastiky považujeme totiž, přes všechno „podivínství“, které ji provází, za cenné podhoubí pro přerod od dětského čtenářství ke čtenářství celoživotnímu.
Někdy je pro knihovníky složitější „fanům“ porozumět a vyjít jim vstříc. Proto se v závěrečné části soustředíme na konkrétní přínosy, které může otevřenost a vstřícnost vůči fantastickým žánrům mít.