Králík málem králem

Králík Karel nemá kamarády a spolužáků se straní. Když si na hlavu nasadí papírovou korunu, stane se něco neuvěřitelného. Přivolá tím samotného krále Karla IV.
Panovníkovo vyprávění o statečných činech, které vykonal, o moudrých rozhodnutích, která učinil, i o trampotách, kterými prošel, malého králíka změní. Čím víc toho ví, tím lépe chápe, že fňukáním se nic nespraví. Je třeba vytáhnout ty nejlepší karty, jenž mu osud do králičích pacek nadělil, a rozehrát s nimi nezapomenutelnou hru. Hru nejvyšší. Hru královskou!

Ilustrovala Kateřina Čupová. 

Fotografie ze slavnostího přivítání v úterý 20. září 2016 v pobočce Dittrichova Městské knihovny v Praze najdete zde.

Ke knížce si můžete objednat workshop pro králíky i budoucí krále.

Kniha Králík málem králem byla vybraná do katalogu Nejlepší knihy dětem, který sestavuje Komise pro dětskou knihu SČKN a česká sekce IBBY. Níže zdůvodění výběru:

Úsilí odlišit se od desítek publikací, které zareagovaly na letošní kulaté karolinské výročí, se činorodé autorce vyplatilo, protože se úkolu zprostředkovat odkaz Karla IV. nejmenším dětem zhostila účinně. Vyplašený králík Karlík, žák školy plné ušáků, se brání posměváčkům tím, že si z papíru vystřihne korunu a stoupá si s ní před zrcadlo nebo před výlohu, aby si užil aspoň chviličku sebevědomí, jehož nemá na rozdávání. Odraz ve skle ho vmžiku spojí s „otcem vlasti“ a ten pak s Karlíkem rozmlouvá o tom, co vše z hodnot ceněných ve čtrnáctém století přetrvalo do současnosti, která si na feudály hraje leda ve školním divadélku – a bohužel i v přezíravostech nebo při šikaně. V čem však tkví skutečná urozenost mocných? Pro majestát krále je nejdůležitější nosit královské ctnosti v srdci, aby už dotyčnému nespadlo do kalhot, a tím se stát hrdinou svého příběhu.
 
 
HOW CHARLIE ALMOST BECAME A KING
This inventive and prolific author succeeded in her attempt to differentiate her treatment on this year’s Carolingian anniversary from numerous other publications, and she delivers the legacy of Charles IV to the youngest readers in a very effective form. The anxious rabbit Charlie, a pupil in a school full of rabbits, deals with teasing from others by cutting out a paper crown, which he places on his head and stands in front of a mirror or a shop window, so that he can enjoy brief moments of confidence he seems to otherwise lack. His reflection instantly connects him with the “Father of the Homeland” who speaks to Charlie about the 14th century values still current in the present day (which knows feudalism only from the stage of school theatres – and unfortunately also from disdain and bullying). But where does the true nobility of the powerful lie? The most important thing for the king’s majesty is to wear his royal virtues in his heart, which can then no longer drop down into his pants. Only then can he become the hero of his own story.