Nabídka workshopů a přednášek

Povídání o městěRáda se se čtenáři setkávám v knihovnách, školách nebo třeba čtenářských klubech. Před besedou dávám přednost workshopu a děti aktivně zapojuji. Využívám černobílé pracovní listy, které v předstihu zašlu pro nakopírování pro účastníky. Ocením možnost využít dataprojektor, neboť ke všem programům mám zpracovanou prezentaci.

Workshopy jsou určené pro jednu třídu či skupinu do třiceti dětí či studentů a trvají 90 minut. Tematický program mám nachystaný ke každé z aktuálních knížek a u dětí a mládeže vždy sleduje kromě rozvoje čtenářské gramotnosti další vzdělávací cíle. K detektivce pro dospělé máme připraveno povídání klasičtějšího formátu, ale slibuji, že nudit se nebudete.

Kontaktujte mě na e-mailové adrese klara.smolikova@tiscali.cz, domluvím se s vámi na termínu. Orientačně můžete nahlédnout do tabulky níže. Žiju v Praze, proto si při cestách mimo Prahu k honoráři připočítávám cestovné. Nevadí mi, pokud mám za sebou dva či tři programy. Rádi přijdeme i s Jiřím W. Procházkou, který má připravené besedy o svých knihách, komiksech, české fantastice nebo audioknihách. Kontaktovat ho můžete i nezávisle na mně na adrese jirka.walker28@gmail.com.

Ohlasy

V úterý 17. 5. k nám na školu zavítala spisovatelka a tvůrkyně dětských knih s komiksy, paní Klára Smolíková. Přijela k nám s programem, který si sama připravuje podle vzoru a obsahu svých knih. Setkání s paní spisovatelkou bylo pro všechny velmi příjemné, poučné, a věříme, že nebylo poslední.

Připravila: Jitka Pinkavová

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 nás přijela navštívit spisovatelka Klára Smolíková, která píše knihy a komiksy pro děti a mládež. Téma této akce se nazývalo Řemesla – Na vandru s učedníkem Matějem a čertem Lukášem. Beseda probíhala hravou a poučnou formou. Děti dostaly vytisknuté předlohy s hádankami a doplňovačkami. Celkově mohu říci, že beseda měla velký úspěch, a proto se budeme těšit na budoucí spolupráci s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Obecní knihovna Střítež

Klára Smolíková, česká spisovatelka, scenáristka komikových příběhů 5.5.2016 navštívila Orlovou. Městská knihovna se proměnila v centrum vynálezů, do kterého se s plným nasazením zapojili všichni druháci  z naší školy. Vynálezce žárovky – T.A. Edison, Prokop Diviš se svým bleskosvodem či Alfred Nobel by stáli s údivem nad znalostmi i nápady dětí, které prakticky vymyslely a sestavily návrh vlastního vynálezu.
Spisovatelka Smolíková se svým smíchem soustředěně sdílela skeče svých svěřenců.

S úsměvem žáci druhých tříd a jejich paní učitelky

Dne 19. dubna se konal Workshop pod vedením Kláry Smolíkové v Městské knihovně Sokolov. Zúčastnili se knihovníci z tříd 2.KIS-KOS a 3.KIS-KOS s paní učitelkou Kubátovou. Hlavním tématem přednášky byly komiksy, což je na první pohled velice zajímavý literární žánr, který oslovuje děti i adolescenty.

Workshop trval dvě hodiny, ale byly to dvě hodiny plné poutavých ukázek a zábavných příběhů a my jsme se rozhodně nenudili.

Zuzana Marhanová, 3.KIS-KOS

Dne 18. května 2016 nás navštívila spisovatelka Klára Smolíková, která dětem velmi poutavou formou přiblížila, jak vznikala ve středověku města. Vysvětlila dětem, jakou roli v obraně města hrály hradby a proč vypadají právě tak, jak vypadají. Jak se žilo lidem v tehdejší době a jaká řemesla lidé provozovali.

Základní škola a Mateřská škola v Čechách pod Kosířem

Už její příchod do knihovny byl plný úsměvů. V našem věku jsou nám komiksy velmi blízké. A s naší paní spisovatelkou jsme pronikli do tajemství a zákonitostí komiksu. Stali jsme se komiksovými postavami, zvládli jsme doplňovat „bubliny“.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PARDUBICE - PARDUBIČKY

Kalendář