Hravě do historie písemnictví a knihoven – metodický seminář Kláry Smolíkové ve Svitavách

V rámci Března – měsíce čtenářů k nám do knihovny ve Svitavách opět zavítala oblíbená dětská spisovatelka a lektorka Klára Smolíková. Připravila seminář zaměřený na práci s dětmi, jehož se zúčastnilo 31 knihovnic. K. Smolíková seminář rozdělila na tři části, které se vzájemně doplňovaly. Zaměřila se na historii knihovnictví, komiksovou gramotnost a čtenářství. Autorka představila své knihy a názorně ukázala, jak s nimi pracovat. 

Například v knize Řemesla jsou popsána různá povolání. Lektor může s knihou pracovat pomocí názorné ukázky předmětů, které byly dříve používány, a nechat děti hádat, o jaký předmět se jedná (například železná podkova). Lektor si může vytvořit kartičky tak, aby děti musely správně přiřadit činnost k názvu profese.

Další variantou je komiks, ve kterém jednoduše můžeme využít prázdné bubliny. Komiks je pro lektora velký pomocník, díky němu lze složitou věc vyjádřit i navzdory nízké slovní zásobě. Výhodou je také poutavá možnost divadelního ztvárnění. Způsob práce s komiksem lektorka předvedla na knize Králík málem králem. Možností je několik: příběh nechat zahrát dětmi, komiks dotvořit – naskenovat klíčové momenty s prázdnými bublinami a nechat děti příběh dokončit, jednotlivé části komiksu okopírovat, rozstříhat a nechat děti části správně seřadit. Důležité je, aby děti obrázky četly kriticky a došly samy k vlastnímu postoji.

Posledním zajímavým bodem bylo téma čtenářství. K. Smolíková představila svou knihu Zakousněte se do knihy (pracovní listy k rozvoji čtenářství), která je zaměřena na práci s dětmi a rozvoj čtenářství. Zastavila se také nad čtenářskými průzkumy. Rozpoutala se debata s účastníky semináře o tom, proč klesl počet čtenářů – chlapců.

Účastníci semináře obdrželi připravené pracovní listy, které můžou využít na lekce s dětmi. Seminář byl přínosný především pro knihovníky pracujícími s dětmi, asistenty a učitele. K. Smolíkovou do knihovny doprovázel Jiří Walker Procházka, známý český spisovatel science fiction a fantasy, který zároveň seminář oživil svými vtipnými doplňujícími poznámkami.

Kristýna Tumová, Městská knihovna ve Svitavách

Uveřejněno v Bulletinu SKIP.