COM.ensky

COM.ensky aneb Kratičká zpráva o covidovém nakažení: text Klára Smolíková, ilustrace Lukáš Fibrich

Díky komiksům věnovaným Komenskému, které jsem napsala a Lukáš Fibrich nakreslil, jsem se během covidové pandemie setkávala (někdy jen onlinově) se čtenáři. Často jsme s holkami a kluky z posledních ročníků základních škol a studenty škol středních porovnávali dramatické události Komenského života, jakými byl mor nebo útěk a hledání azylu, s jejich aktuálními zážitky. V pozadí příběhu COM.ensky jsou vetkány rozhovory o strachu, ztrátě jistot, vykročení do neznáma, nemoci a lidskosti.

Patnáctiletá Kristýna se touží stát herečkou a odejít z Přerova. A překvapivě se zdá, že tento sen má na dosah. Jenže všechny plány zhatí nečekaná epidemie. Ve vypjaté atmosféře protiepidemických opatření se lidé mění. Pokud se z našich blízkých stanou nepřátelé, nezbývá než přijmout pomocnou ruku od cizích. Cenná rada však může přijít i od Jana Amose Komenského.  

Ilustrace Lukáš Fibrich

Nakladatelství Kalich

Kniha vyšla 22. 12. 2021.

COM.ensky aneb Kratičká zpráva o covidovém nakažení: text Klára Smolíková, ilustrace Lukáš Fibrich