Knižnica v živote dieťaťa

Celoslovenský odborný seminár zameraný na rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti tínedžerov alebo ako prebudiť „násťročnú“ tínedžerskú čitateľskú dušu. 15. novembra 2019 od 08:15 v  Krajskej knižnici v Žiline.

Program podujatia

 • Bc. Goran Lenčo, Mgr. Jaroslava Rácová
  Podujatia na podporu čítania pre tínedžerov v Krajskej knižnici v Žiline – skúsenosti a príklady dobrej praxe (prednáška)
 • PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
  Cesty tínedžerského čitateľstva – cesty za šťastím a múdrosťou (prednáška)
  TEENS – deti veľkých vzplanutí a porážok v cudzom meste (charakteristika tínedžera ako recipienta).
  Kniha za rohom – cesty knihy za čitateľom (k postaveniu knihy v živote súčasného tínedžera).
  Kniha v dlani – cesty čitateľa ku knihe (motivačné stratégie).
  S knihou v srdci – potenciál knihy pre tínedžerského čitateľa.
 • Mgr. Tibor Hujdič alias pán Mrkvička
  Ako vybabrať s celoštátnym prísnym zákazom čítania na druhom stupni základnej školy. Alebo o tom, ako v škole rozvíjať kultúru čítania (prednáška)
  Množstvo detí, ktoré sa na prvom stupni stali čitateľmi, v priebehu piateho ročníka prestane čítať. Čím to je? Ako tomu zabrániť? To budú hlavné témy prednášky.
 • Mgr. Tibor Hujdič alias pán Mrkvička
  Knižné hádanky (ukážkové podujatie pre žiakov II. stupňa ZŠ)
  Cieľom Knižných hádaniek je predstaviť 5 až 10 špičkových súčasných kníh pre mládež a čítaním ukážok z nich inšpirovať k ich prečítaniu.
  Hádanky sa odohrávajú formou kvízu, pri ktorom žiaci v skupinkách hádajú, ktorý text je z ktorej knihy.
 • Jiří Walker Procházka
  Fantastika v knižnici – Komiksy hravé a dravé (ukážkové podujatie pre žiakov II. stupňa ZŠ)
  Poznávací workshop o histórii komiksov od starovekých egyptských malieb  cez stredoveké tapisérie až po legendy súčasného komiksu.
  Žiaci sa workshopu zúčastnia aktívne vďaka hravým pracovným listom.
 • Mgr. Klára Smolíková
  Práca s knihou – Cesty ku čitateľskej gramotnosti (prednáška)
  Pestrý „nápadníček“ atraktívnych metód a postupov pre prácu s knihou, inšpirovaný postupmi  múzejnej pedagogiky i praktickými čitateľskými dielňami.
  Vzbudiť záujem o čítanie a priblížiť svet kníh môžu nielen príbehy v knihách ukryté, ale tiež príbehy kníh samotných.

Účastníkov čakajú praktické ukážky i zamyslenie sa nad vzťahom čitateľskej gramotnosti a čitateľstva.