Podzimní semináře pro učitele a knihovníky ve Středočeském kraji

Semináře, které lektoruji pro Vzdělávací institut Středočeského kraje, jsou otevřené, můžete se tedy přihlásit. Pro učitele českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a knihovníky je určeno celodenní setkání v Rakovníku 13.10.2022. K polytechnickému vzdělávání a doprovodnému rozvíjení slovní zásoby v MŠ a na 1. stupni ZŠ se váže seminář Řemeslo má zlaté dno, který se koná v Berouně 17. 10, v Mělníku 15. 11. a Kladně 25. 11., vždy od 9:00 do 14:00. 

  • Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti pro 2. stupeň, VISK Rakovník, 13. října 2022 od 09:00 do 14:00 Můžete se přihlásit zde.
  • Řemeslo má zlaté dno / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a 1. st. ZŠ, VISK Beroun, 17. října 2022 od 09:00 do 14:00 Můžete se přihlásit zde.
  • Řemeslo má zlaté dno / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a 1. st. ZŠ, VISK Mělník, 15. 11.2022 od 09:00 do 14:00 Můžete se přihlásit zde.
  • Řemeslo má zlaté dno / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a 1. st. ZŠ, VISK Kladno, 25. 11.2022 od 09:00 do 14:00 Můžete se přihlásit zde.