Seminář zaměřený na rozvoj čtenářství - kurz on-line

Distanční seminář zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských workshopů a zapojení aktivizačních metod ve výuce proběhne ve dvou dnech, a to ve středu 27.05.2020 a o dva týdny později 10. 06. 2020 vždy ve dvou blocích od 09:30 do 11:00 a od 12:00 do 13:30. Je určen pro učitele ZŠ, knihovníky, vychovatele a další pedagogické pracovníky a pořádá ho Vzdělávací institut Středočeského kraje. Těším se na Vás!

Pozornost bude věnována přípravě hravých a funkčních čtenářských lekcí, zapojení různorodých textů a médií, vytváření vlastních textů, pracovních listů a dalších materiálů ke knihám. Lektorka se také zaměří na důležitost posilování motivace ke čtení, která vede k rozvoji a posilování čtenářství, možnost inspirace v knihovnách a ve spolupráci s knihovníky. Pozornost bude také věnována orientaci na knižním trhu a zásadám výběru knih. Zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou.

Cílová skupina: pedagogickým pracovníkům 1. a 2.stupně ZŠ

Délka: 8 hod.

Přihlásit se můžete zde.

Video související s webinářem:

Klára Smolíková Čtenářské workshopy