Semináře pro učitele a knihovníky

S novým rokem se otevřelo přihlašování na vzdělávací semináře pořádané nakladatelstvím Portál. Srdečně vás zvu 12. dubna 2022 na reprízovaný workshop Zakousněte se do knihy, ve kterém se zaměříme na strategie, jak děti mladšího školního věku seznámit s knihami, naučit je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst.
24. května 2022 bude mít premiéru literární workshop Fantastické psaní, kde budou hlavní cílovou skupinou, kterou chceme skrze psaní pro texty nadchnout, žáci staršího školního věku.
Vhodné pro učitele, knihovníky, vychovatele a další nadšené pedagogy z oblasti formálního i neformálního vzdělávání.