Vandrování za řemesly – rodinný den v Technickém muzeu v Brně

Vandrování za řemesly – rodinný den v TMB

Kde: hlavní budova muzea, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole
Kdy: sobota 16. 3. 2024 od 10 do 17 hodin

Co dělal švec, kovář, tkadlec nebo sládek? K čemu byl milíř? Jak se vyráběly látky? S čím pracoval cvokař? Znáte odpovědi na tyto otázky? Pokud si nejste úplně jistí, zveme vás na 16. března 2024 do Technického muzea v Brně.

Námětem rodinného dne v roce 2024 budou řemesla. Rozvíjela se ve městě i na venkově a byla důležitou součástí života lidí po staletí. Dnes už um starých řemeslníků v mnoha případech nahradily stroje, a tak mnoho dětí vůbec netuší, co se za názvy některých řemesel skrývá.

Technické muzeum v Brně má ve své sbírkotvorné činnosti také několik řemeslných oborů. Některé sbírkové předměty mohou návštěvníci vidět na výstavách a v expozicích. Externí památky muzea pak jsou svým charakterem s řemesly přímo spjaty (kovárna, mlýny). Na akcích se je snažíme oživovat, takže kováři jsou pravidelnou součástí programu na několika našich památkách.

Pojďme si tedy, ještě před začátkem turistické sezóny na památkách, přiblížit pestrou škálu nejrůznějších řemesel, která naši předkové provozovali. Ukážeme si, že to mnohdy byla práce velmi těžká a namáhavá, přesto čeští řemeslníci byli často skutečnými mistry. Z toho se zrodila pořekadla „zlaté české ručičky“ nebo „řemeslo má zlaté dno“.

Malí návštěvníci na akci prostřednictvím zážitků a aktivit poznají celou řadu řemesel. Úkoly budou informativní, obrazové, motorické či dovednostní. Cílem je nejen seznámit děti se starými řemesly, ale také v nich probouzet úctu k lidské práci. A protože žádný učený z nebe nespadl, i dřívější učni museli chodit po světě a získávat zkušenosti na tzv. vandru. Podobně tomu bude také u „učedníků“ na naší akci.
Děti na začátku dostanou „vandrovní knížku“, s ní budou mít za úkol projít muzeum a najít stanoviště se řemesly. Za splnění úkolů do ní dostanou razítka a na závěr čeká na vandrovníky drobná odměna. Stanoviště budou umístěna ve stálých expozicích a výstavách po celé budově muzea, na některých se budou vystavené sbírkové předměty i využívat.

Zvláštním hostem bude lektorka a spisovatelka Klára Smolíková, autorka mnoha knih pro děti, mj. i knihy Řemesla. Pro děti si k akci připravila speciální program.

Akce je určena pro rodiny s dětmi od předškolního věku. Úkoly budou v různých variantách obtížnosti přizpůsobeny věku dětí, do některých aktivit se mohou zapojit i rodiče.