Anotace programů pro učitele a knihovníky

  • Jak na čtenářské workshopy

Knihy pro děti nejen píšu, ale také k nim vymýšlím workshopy, sestavuji pracovní listy a hledám cesty, jak ke čtenářství motivovat předčtenáře, začínající čtenáře, čtenáře váhavé i vyložené knihofoby. Ráda se podělím o své zkušenosti ze stovek realizovaných tvůrčích dílen po celé republice..

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčích dílen a zařazením aktivizačních metod. Pozornost bude věnována přípravě hravých a funkčních lekcí, které reflektují různorodé texty a média. Účastníci se naučí motivovat žáky nejen ke čtení, ale též k vlastnímu psaní či tvorbě komiksů. Dokonce si vyzkouší, jak pomocí jednoduché makety dotvořit příběh a vyrobit si vlastní knihu.

  • Komiksem ke čtenářství - k využití pro žáky na 1. stupni

Nápady a náměty, jak žáky s komiksem seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Na příkladech dobré praxe ukáži, jak se hraje komiksové divadlo, co je komiksová abeceda a které vyjadřovací prvky tvoří základní stavební kameny komiksu. V teoretické části se budu věnovat významu komiksu pro předčtenáře a začínající čtenáře i možnostem, jak pomocí komiksového média podchytit žáky čtenářsky slabé.

  • Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti - k využití pro žáky na 2. stupni

Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Přijměte pozvání na procházku komiksovou historií, kterou zahájíme u jeskynních maleb a zakončíme u komiksů na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si účastníci zodpoví otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části představím nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu.

  • Práce s knihou

Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mohou nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných, včetně fascinujícího příběhu historie knihy. Představím strategie, jak děti školního věku seznámit s knihami, naučit je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst je. Účastníci si odnesou praktické tipy, jak se v záplavě knižních titulů orientovat.

Zaměříme se na současný knižní trh, knižní ceny, literární soutěže i čtenářské webové stránky. Knihu porovnáme s ostatními médii. Pozornost bude věnována též komiksům, populárně naučné literatuře, časopisům či audioknihám. Podnikneme výpravu od čtenářských deníků ke knižním blogům.

  • Hravě do historie písemnictví a knihoven 

Historie knihy je jedním z klíčů, kterým můžeme u dětí odemknout zájem o čtení. Kniha Spolkla mě knihovna zve čtenáře na cestu časem do dob, kdy kniha vzbuzovala úžas a kdy knihovníci byli strážci paměti. S čím se potýkali písaři ve starověkém Egyptě a co trápilo knihovníky Alexandrijské knihovny? Jak se otiskuje klínové písmo a jak se zdobí středověký kodex? Navazující publikace Pozor v knihovně je kocour! provede zájemce zajímavostmi z dějin písemnictví na našem území a představí nejvýznamnější české a moravské knihovny. Na semináři si ukážeme, jak s knihami pracovat. Účastníci obdrží pracovní listy a řadu námětů na další doprovodné aktivity.

  • Jak děti rozepsat / Fantastické literární dílny

Jak chytit literární slinu, uspořádat tvůrčí myšlenky, zkrátka se rozepsat? Ráda účastníky provedu tvůrčím procesem. Především se však zaměřím na představení nápadů, jak si se žáky užít psaní za pomoci hravých minilekcí a pracovních listů z publikace Vstupte do literárního doupěte. Zájemci se třeba dozví, jak autoři pracují s počasím, proč mají zostřené smysly, jak chytře přistoupit k literárnímu dialogu nebo jak pojmenovat literárního hrdinu.

  • Tvorba pracovních listů

Dobře sestavený pracovní list může přispět k budování čtenářských návyků a rozvíjení čtenářské gramotnosti, ale sledovat může i další cíle. V programu účastníky seznámím s pracovními listy, které tvořím ke svým knihám, i soubory, které jsem zpracovala ke konkrétním vzdělávacím projektům. Účastníkům představím pracovní listy jako efektivní aktivizační metodu, jejíž výhodou je variabilita, snadné přizpůsobení zvoleným záměrům a konkrétnímu publiku.

Není podstatné, zda se do vytváření těchto materiálů pustíme v ruce či na počítači, důležité je, aby tato didaktická pomůcka nebyla samoúčelná a rozmanitými úkoly čtenáře zaujala. Inspiračním zdrojem budou příklady dobré praxe z muzejní pedagogiky, která si bez pracovních listů už nedokáže moderní edukační programy představit. Výstupem praktické části semináře by měly být vlastnoručně zpracované materiály.

  • Cesty k informační gramotnosti

K čemu nám jsou informačně gramotní žáci a čtenáři? A nač rozvíjet jejich mediální kreativitu? Ve školách se už několik let učí mediální výchova. Pojďme se společně seznámit s jejím vymezením a s možnostmi, které na poli rozvíjení mediální gramotnosti mají knihovny. Tato místa neformálního vzdělávání mohou totiž pomoci svým návštěvníkům nejen v prohlubování čtenářství, ale také upevňování dalších dovedností. Za pomoci pracovních listů si společně vyzkoušíme, jaké mapovat jednotlivé oblasti informační gramotnosti a jak vhodně doplnit školní vzdělávání. Zodpovíme si i otázku, k čemu je nám samotným informační gramotnost. Pojďme společně vybudovat skvělé programy pro různé cílové skupiny!

  • Řemesla a polytechnické vzdělávání

Přijměte pozvání na exkurzi za řemesly našich předků. Účastníci se seznámí s celou řadou aktivit a získají inspiraci, jak dětem zprostředkovat stará i současná řemesla a technologie. Připraveny jsou příběhy, pracovní listy a další didaktické pomůcky. Společně budeme objevovat tradiční svět, ve kterém lidé rozuměli cestě od kůže k páru bot nebo od zrna ke koláči, dokázali vyrobit sud či asistovat řezníkovi při zabíjačce.

Snadno využitelné nápady z realizovaných workshopů, vzdělávacích projektů i muzejních akcí rámují hry na rozvoj související slovní zásoby, bez které nelze posoudit a docenit význam různých lidských činností. Vlastní tvůrčí a pracovní aktivity dětí zase napomáhají osvojení si praktických dovedností.  

  • Popularizace historie prostřednictvím knih / Co zmůže muzeum, co zmůžou knihy?

Kromě psaní populárně naučné literatury pro děti se souběžně věnuji muzejní edukaci. Naposledy jsem vytvořila koncepci výstavy Komenský v komiksu pro Národní pedagogické muzeum. Mnohé mé publikace (Husité, Řemesla, Jak se staví město, H.U.S. či Husův dům) vznikly na základě muzejních expozic, na kterých jsem spolupracovala. Další knihy (Spolkla mě knihovna nebo Pozor, v knihovně je kocour!) zase žijí druhým výstavním životem.

Na semináři přiblížím, jak přistupuji k popularizaci historie či v čem se doplňuje muzejní lektorský program a čtenářský workshop. Vysvětlím, proč ve svých knihách využívám nejen klasického textu s ilustracemi, ale také formátu komiksu. Přijďte se inspirovat.

Ohlasy

Spisovatelka Klára Smolíková, autorka řady dětských knih, zavítala v pondělí 10. května do naší školy. Během dopoledne se setkala s dětmi v první, druhé a čtvrté třídě. Pro první dva ročníky měla připravený workshop o svém nejslavnějším literárním a večerníčkovém hrdinovi - vynálezci Alvovi. Děti například navrhovaly netradiční knihovnu a sestavovaly vlastního robota.

Se čtvrťáky se Klára Smolíková prostřednictvím knihy Králík málem králem přenesla do doby panování císaře Karla IV. a během povídání a plnění nejrůznějších úkolů se při workshopu dostali až k husitům. Děti se například pobavily při konkurzu na budoucí královnu. Kluci se skvěle vypořádali s rolemi princezen jménem Hloupěna, Nafrněnka, Lenivka, Vřískalka, Stydlína. Děvčata se ujala rolí moderátorek.

Děkujeme Kláře Smolíkové za skvěle připravený program!

Světlana Divilková, 10. 5. 2021

V pátek 16. dubna navštívila naši školu paní spisovatelka Klára Smolíková. Děti z první a druhé třídy si užily poutavé čtenářské programy. Děti z ostatních tříd využily této návštěvy a nechaly si knihy od paní spisovatelky osobně podepsat.  

ZŠ Knířov, Školní zpravodaj

Přišly mi milé vzkazy po webináři o komiksech pro pedagogy.

Milá paní spisovatelko, děkuji za úžasně vedený webinář. Přeji Vám hodně inspirace při psaní nových knih.

Jste erudovaná lektorka s příjemným hlasem :-)

Ke komiksu jsem dosud přistupoval rezervovaně. Stylem: "Lepší, když čteš komiks, než abys nečetl nic. Lepší by bylo, kdyby sis vzal do ruky opravdickou knížku." Otevřela jste mi oči. Podobně byl pro mě objev zjištění, že dítě, které by chtělo vytvořit komiks, nemá začít kreslením, ale napsáním scénáře.

Jen bych ráda ještě jednou poděkovala za skvělý webinář. Moc mě to bavilo a užila jsem si ho. Těším se, až vyzkouším v praxi.

Děkuji za vyčerpávající a inspirativní webinář!

Děkuji za ochutnávku a vhled do komiksového prostředí. Otevřelo mi oči.

Moc děkuji.

Moc děkuji, muzeum v Táboře navštěvujeme s dětmi opakovaně, o komiksu na Kozím hrádku jsem nevěděla, tam už jsme dlouho nebyli.. Ale prázdniny se blíží... také máme rádi knihu Řemesla :)

Velice děkuji za inspirativní seminář s nápady do reálné výuky :)

Poděkování za přehledné a odborné komplexní pojetí komiksu, otevření obzoru komiksového světa, který obklopuje dnešní děti, a za množství pracovní listů pro práci s žáky.

Mgr. Barbora Charvátová
zástupce ředitele školy
ZŠ a MŠ Nebušice

V pondělí 8. března se stali žáci 3.-5. ročníku spisovateli. Setkali se přes počítač s paní Klárou Smolíkovou, českou spisovatelkou, scénáristkou komiksových příběhů, publicistkou a lektorkou. Nejprve paní spisovatelka seznámila žáky se svými knihami, s jejich hlavními hrdiny a se vznikem komiksových příběhů. Potom již žáci pracovali s připravenými pracovními listy ke knize ZAČAROVANÝ HVOZD.

Vznikly tak příběhy Adi a Daga, Nekose a Rumana, Sofie a Ferdinanda, Gustíka a Falca anebo Majdy a Věrky.  Hrdinové měli svoje zvláštnosti a zachraňovali zakletou vesnici pomocí kouzelných předmětů. Kde je ale hledat? Co jim překáželo na cestě za záchranou? Jak to celé dopadlo?

Během dopoledne vzniklo 23 knih s vlastními hrdiny a příběhem. Bylo to příjemné zpestření online hodin čtení. Děkujeme tímto paní spisovatelce Smolíkové a paní Schovancové ze Slavkova, která setkání v rámci programu MAP II rozvoje vzdělání zprostředkovala.

Napsal: Dagmar Mudrlová

V pátek 26. února 2021 k nám do školy zavítala paní spisovatelka Klára Smolíková a provedla děti z každé třídy tvořivými programy spojenými s jejími knížkami a komiksy. Prvňáčci vynalézali s Alvou a druháci objevovali strašidla na hradě Bradě.

Zkrátka nepřišly ani děti na distanční výuce. Protože už si s technikou celkem rozumíme, potkali jsme se s paní spisovatelkou i online. Třeťáci řešili detektivní případy s dvojkou A+B, čtvrťáci tvořili příběhy ze Začarovaného hvozdu a páťáci putovali za Komenským.

ZŠ Osov

V úterý a ve středu nás navštívila známá spisovatelka, lektorka a scénáristka Klára Smolíková. Žákům první a páté třídy představila komiksy, které děti znají,ale i žhavé novinky. Při workshopu žáci dokreslovali, spojovali, navrhovali, vymýšleli, tvořili a hlavně se bavili a dopoledne si moc užili. Za splněné úkoly si odnesli mnoho příjemných zážitků, vědomostí a dárků. Žáci si mohli zakoupit knihu paní spisovatelky a nechat si ji podepsat.

Děkujeme MAP Lipník nad Bečvou za zprostředkování této besedy a za zakoupení knih pro naši školu.

Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315