Zakousněte se do knihy

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty. Děti například zjišťují, jak se dá do knihy zakousnout a pochutnat si na ní, na čem si lze naopak při četbě vylámat zuby, vytvářejí ilustrace k příběhu, zamýšlejí se nad významem knižní obálky, ujasňují si, které typy příběhů mají rády a proč. Úkoly jsou řazeny se vzestupnou náročností, první třetina není příliš textová a postupně přibývá úkolů textových a ubývá výtvarných. 

Publikaci mohou využít učitelé při práci s žáky, ale hodí se i při volnočasových aktivitách doma, v knihovně či ve čtenářském kroužku. Tematicky souvisí s knihami Knihožrouti a Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna?, které Klára Smolíková napsala pro začínající čtenáře a Bára Buchalová doprovodila veselými ilustracemi. 

Z recenze Pavlíny Lišovské, z blogu Za listem list, uveřejněné v 17. ledna 2018:
Existují nápady dobré, průměrné, ale pak jsou i nápady neotřelé a výjimečné jak svým obsahem, tak provedením. Jedním z takových originálních prostředků může být soubor pracovních listů v brožované knížce Zakousněte se do knihy, kterou vytvořilo již osvědčené tvůrčí duo spisovatelka Klára Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová.

recenze Lenky Šimkové Lahodné pracovní listy pro malé i větší čtenáře uveřejněné v 14. prosince 2017:
Podpora dětského čtenářství by měla vždy začínat v rodině. Postupně, jak děti rostou, mohou čtenářské návyky rozvíjet také další instituce: škola, knihovna nebo třeba čtenářský kroužek. Stejný postup práce s dětským čtenářem zvolila ve své nové publikaci Zakousněte se do knihy Klára Smolíková. 

Tvořte online s Klárou Smolíkovou

Tvořte online s Klárou Smolíkovou je video, které připravila Městská knihovna v Praze. Představuji v něm, jak s publikací pracovat.