Táborské Klokoty mají naučnou stezku pro malé i velké

Od vyhlášení výsledků participativního rozpočtu 2020 uběhly tři roky. Projekt posléze dostal na starost odbor životního prostředí, který inicioval jednání s památkáři. Bylo potřeba najít shodu na materiálovém řešení a barevnosti tabulí, aby naučná stezka nenarušovala ráz památkově chráněného areálu poutního místa Klokoty. Umístění jednotlivých zastavení muselo respektovat křížovou cestu a další historické objekty, jakožto i vzrostlé stromy, inženýrské sítě a v neposlední řadě blízkost vojenského prostoru.

Obsah deseti naučných tabulí rozvrhl a sepsal Tobiáš Smolík, popularizátor historie a lektor, na základě konzultací s odbornicemi z Husitského muzea v Táboře Jitkou Vandrovcovou a Lenkou Vandrovcovou. Stezka je bohatě ilustrovaná ve svěžím komiksovém stylu, který obrázkům vtisknul známý kreslíř Lukáš Fibrich. Nápady na hravé interaktivní prvky pro nejmenší návštěvníky přispěla spisovatelka dětské literatury Klára Smolíková. Za technickým řešením celých tabulí i interaktivit stojí truhlář Rostislav Kaňa.

Přístupný text přibližuje bohatou historii i přírodní zajímavosti malebných Klokot, na které jsou všichni obyvatelé Tábora právem hrdí. Přespolní návštěvníci a turisté se dozví o předhusitských dějinách Klokot, osudech místního mariánského obrazu, kvůli kterému poutní místo navštívila Marie Terezie a podle Haška dokonce i Švejkův kumpán Baloun. Výletníci objeví, jak Klokotští ovlivnili podobu pražského orloje, co se skrývá v klášterní kryptě, jak funguje symbióza armády a vzácných obojživelníků, ale také se seznámí s táborským Faustem i uličníky Klokoťáky z dětství spisovatele a táborského rodáka Václava Kaplického.

Zastavení naučné stezky Křížem krážem Klokoty tvoří volný okruh. Můžete si jimi zpestřit vycházku od kamenného mostu pod Kotnovem až na „tankáč" nebo proložit výšlap alejí roku k poutnímu areálu. 

Autor: Luboš Dvořák, Jižní Čech Teď, 4.7.2023