Táborské Klokoty mají naučnou stezku pro malé i velké plnou místních zajímavostí

V roce 2020 to byly jen hezké představy obyvatel příměstské části, dnes už hravá naučná stezka Křížem krážem Klokoty vítá první kolemjdoucí. Vznikla díky prvnímu ročníku participativního rozpočtu. V něm obyvatelé svým radnicím sami navrhují, za co utratit část peněz z městské pokladny. A Klokotským se to povedlo na jedničku.

Tábor ocenil dva projekty, které navrhl osadní výbor příměstské části Klokoty. Dřevěnou rozhlednu na vrchu Chlum se nakonec realizovat nepovedlo. To ale neplatí o nápadu seznámit sousedy i turisty, děti i dospělé se spoustou zajímavostí, které se s tímto místem pojí.

Jak vysvětluje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, najdete tu bohatou historii i přírodní zajímavosti malebných Klokot, na které jsou všichni obyvatelé Tábora právem hrdí. „Přespolní návštěvníci a turisté se dozví o předhusitských dějinách Klokot, osudech místního mariánského obrazu, kvůli kterému poutní místo navštívila Marie Terezie a podle Haška dokonce i Švejkův kumpán Baloun. Výletníci objeví, jak Klokotští ovlivnili podobu pražského orloje, co se skrývá v klášterní kryptě, jak funguje symbióza armády a vzácných obojživelníků, ale také se seznámí s táborským Faustem i uličníky Klokoťáky z dětství spisovatele a táborského rodáka Václava Kaplického," nastiňuje.

Místní nemají prsty jen v návrhu, ale výrazně se podíleli i na vzniku stezky. „Obsah deseti naučných tabulí rozvrhl a sepsal Tobiáš Smolík, popularizátor historie a lektor, a to na základě konzultací s odbornicemi z Husitského muzea v Táboře, Jitkou a Lenkou Vandrovcovými. Stezka je bohatě ilustrovaná ve svěžím komiksovém stylu, který obrázkům vtisknul známý kreslíř Lukáš Fibrich. Nápady na hravé interaktivní prvky pro nejmenší návštěvníky přispěla spisovatelka dětské literatury Klára Smolíková. Za technickým řešením celých tabulí i interaktivit stojí truhlář Rostislav Kaňa," vyjmenoval Luboš Dvořák klíčové postavy.

„Projekt dostal na starost městský Odbor životního prostředí, který inicioval jednání s památkáři. Bylo potřeba najít shodu na materiálovém řešení a barevnosti tabulí, aby naučná stezka nenarušovala ráz památkově chráněného areálu poutního místa Klokoty. Umístění jednotlivých zastavení muselo respektovat křížovou cestu a další historické objekty, jakožto i vzrostlé stromy, inženýrské sítě a v neposlední řadě blízkost vojenského prostoru," popisuje.

Jak se vše povedlo, můžete už nyní posoudit sami. „Zastavení naučné stezky Křížem krážem Klokoty tvoří volný okruh. Můžete si jimi zpestřit vycházku od kamenného mostu pod Kotnovem až na „tankáč“ nebo proložit výšlap alejí roku k poutnímu areálu," zve Luboš Dvořák na zajímavou procházku.

Hana Svítilová, Táborský deník 6. 7. 2023

 

Tobiáš Smolík prožil dětství a gymnaziální studia v Táboře. Věnuje se popularizaci historie, působí jako lektor edukačních programů pro děti a létající kurátor. Vytvořil dětskou expozici Laboratorium: Naučná dílna památkové péče (2021) pro Národní památkový ústav a expozici o historii České Kamenice (2022). S matkou Klárou napsal knihu Cha cha chá, zasmál se Mordechaj (2020), která mladým čtenářům přibližuje dějiny Židů v Čechách a na Moravě.

Lukáš Fibrich je ilustrátor a autor komiksů. Jeho kresba je známá z časopisu ABC, Časostroj nebo knihy Obrázky z moderních československých dějin (2016). S Klárou Smolíkovou spolupracoval na knihách H.U.S. (2015), S Komenským do komiksu (2020) nebo COM.ensky (2021).

Klára Smolíková je spisovatelka, scenáristka komiksových příběhů a lektorka. Patnáct let žila v Táboře, pracovala v Husitském muzeu v Táboře a Národním muzeu v Praze jako vedoucí vzdělávání. Je autorkou populárně naučných knih Husité (2012), Husův dům (2015), Spolkla mě knihovna (2017) nebo S Komenským do komiksu (2020).

Rostislav Kaňa je truhlář z Chotovin, zabývá se zakázkovou výrobou. S Klárou Smolíkovou spolupracoval na naučné stezce kolem Kozího hrádku.