Začalo to klezmerem

V listopadovém čísle časopisu Roš chodeš vydávaném Federací židovských obcí vyšel třístránkový hloubavý, ba přímo hloubkový rozhovor se mnou a Tobiášem o naší nové knize Cha cha chá, zasmál se Mordechaj.