Čtenářský workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

V pondělí 15.6. navštívila naši knihovnu spisovatelka Klára Smolíková. Pro budiměřické školáky si připravila dvě besedy - Bublifuk a Vynálezce Alva.

Prvňáčci a páťáci si ve workshopu "Bublifuk: Jak se dělají komiksy?" vyzkoušeli, jakým způsobem vzniká komiks. Dozvěděli se, kdo je kdo v komiksové redakci. Poznávali komiksové hrdiny a jejich atributy, vymysleli a nakreslili si svého vlastního hrdinu. Naučili se, jak se komiks správě čte, co znamenají jednotlivé bubliny a jak se používají citoslovce. Na konec si dotvořili svůj vlastní komiks. Součástí besedy bylo i pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se ujaly paní spisovatelka Smolíková s paní učitelkou Grospičovou. Kromě šerpy děti dostaly pamětní list a knížku "Katka a klokan ze šuplíku".

 

Rozloučení se žáky páté třídy si vzali na starost paní učitelka Homoláčová a pan starosta. Každé z dětí obdrželo knížku a tričko "Absolvent". Na závěr předali páťáci prvňáčkům klíč od školy.

 

Druhého workshopu o Vynálezci Alvovi se zúčastnili žáci 2. - 4. ročníku. Paní Smolíková dětem vysvětlila, kdo je to vynálezce, zda čte a chodí do knihovny. Představila jim Prokopa Diviše s bleskosvodem, Alfreda Nobela s dynamitem a Thomase Alvu Edisona se žárovkou, gramofonovou deskou nebo vánočním stromem ozdobeným elektrickými svíčkami.

Společně s dětmi si povídala o rozdílech mezi knížkou, komiksem a animovaným večerníčkem. Hlavně děti seznámila s malým vynálezcem Alvou, jeho kamarády Denisou a Filipem a Alvovými vynálezy.

V praktické části děti nakreslily, jak by mohla vypadat nová knihovna a ve skupinkách vyrobily svůj vlastní vynález. Vynalezly různé stroje s mnoha funkcemi (uklízení, zalévání, hlídání, ježdění) a různým pohonem (jeden byl na biomasu, další na kliku, jiný na solární pohon nebo třeba na foukání). Byly to prostě super stroje. 

Obě besedy se dětem moc líbily. Kdo ví, jestli i díky nim nebude z některého z našich malých školáků autor komiksů nebo vynálezce. 

Marie Vorlíčková, Budiměřice