Mluvíme v bublinách

Ve dnech 16. a 17. dubna navštívila naši školu spisovatelka Klára Smolíková. Žáci celé školy se zúčastnili jejího literárního workshopu Mluvíme v bublinách. V hravém workshopu jsme se dozvěděli, jakými způsoby komiks vzniká a na co si dát při jeho tvorbě, ale i četbě pozor. Každá třída dostala pracovní listy, které byly rozdílné podle náročnosti, děti plnily úkoly podle zadání paní spisovatelky. Část komiksové dílny patřila také seznámení s knihami autorky a možností si její knihy zakoupit. Workshop byl pro děti zajímavý a velmi podnětný.
Získané vědomosti o komiksu a jeho tvorbě žáci využijí v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka, především k rozvoji čtenářské gramotnosti.
 

Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice