Besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Jelikož v tomto týdnu proběhl Týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, zapojila se i naše škola a pozvala na pondělí 3.6. spisovatelku Kláru Smolíkovou. Ta si pro naše žáky připravila různé workshopy. Žáci 3., 4. a 5. třídy pracovali s knížkou Začarovaný hvozd. Vyzkoušeli si práci spisovatele, ale i ilustrátora a sami si s pomocí paní spisovatelky vytvořili vlastní knížku. Žáci 6. a 7. ročníku se na chvíli stali detektivy a zapojili se do řešení detektivního případu z knihy Tajná dvojka A + B – Poprask v divadle kouzel. Na osmáky a deváťáky čekala kniha S Komenským do komiksu. Seznámili se s milníky v jeho životě a pomocí úkolů v pracovních listech prožili některá dobrodružství s ním. Workshopy doplnila í výstava knih Kláry Smolíkové, které si děti mohly zakoupit.

Mgr. Petra Slámová, ZŠ Heralec