Informace a síla příběhů

Přijala jsem pozvání zúčastnit se podzimní konference Škola a vše kolem ní v aktuálních otázkách a odpovědích. Vystoupím s příspěvkem Informace a síla příběhů, který se bude věnovat informační gramotnosti a odpovědím na otázku, jak být dětem průvodcem v mediální džungli. V následném workshopu Vyprávějte příběh knihy se zaměřím na médium tradiční, ale stále potřebné, a to knihu a rozvoj čtenářství.

Konference je akreditována MŠMT v systému DVPP. Termín konání: 7. 11. 2023, 9.00–15.00, SVČ JEDNIČKA, Truhlářská 8, Praha 1

Přihlásit se můžete zde.

Srdečně vás zveme na podzimní konferenci Škola a vše kolem ní v aktuálních otázkách a odpovědích. Akci plnou na praxi a aktuální témata zaměřených příspěvků, která je určena pro učitele 1. stupně a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, asistenty pedagoga, ředitele škol a další zájemce.

Program odborné konference

9.00–9.05 Zahájení

9.05–9.45 „Oslovujte mě ve středním rodě“

Stále více dětí a dospívajících se hlásí k nějaké z forem poruch pohlavní identity. Jak s tímto tématem pracovat v rámci školy? O své zkušenosti se podělí pedagožka a ředitelka základní školy a gymnázia. Jak k této problematice přistupovat z formálního hlediska a kde z pozice pedagoga hledat podporu pro samotné dítě a třídní kolektiv?

PhDr. Jitka Kendíková

9.45–10.30 Tripartity jako nástroj hodnocení i řešení problémů

Tripartity či triády neboli vzájemné setkání učitele, rodičů a žáka se stává oblíbenou formou třídních schůzek. Kromě samotného hodnocení práce a prospěchu žáka je lze využít jako nástroj při řešení problému, ale také pro sledování pokroků dítěte. Jaké jsou výhody těchto setkávání, čemu se v komunikaci s rodiči a dětmi věnovat, na co klást důraz a čemu se naopak vyhnout?

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

PŘESTÁVKA

11.00–11.45 Umělá inteligence ve škole

Představíme si vzdělávací materiály z oblasti umělé inteligence a na konkrétních příkladech ukážeme, jak je zavést do výuky. Nabídneme tipy na AI nástroje, které mohou pomoci při přípravě pedagogů.

Eva Nečasová

11.45–12.30 Informace a síla příběhů

Jak být dětem průvodcem v mediální džungli? Zdá se téměř nemožné přizpůsobovat se neustále měnícímu se mediálnímu prostředí, přesto musí výchova na novinky reagovat a škola nabídnout odpovídající vzdělávací obsah. Nástup nových médií, rozvoj internetu, vliv sociálních médií a rozpínající se digitální prostředí významně proměnilo informační prostředí a více než kdy jindy upozornilo na důležitost mediální výchovy. Základní pravidla pro kritické čtení médií totiž můžeme aplikovat na knihy stejně jako výstupy umělé inteligence.

Mgr. Klára Smolíková

PŘESTÁVKA NA OBĚD

13.30–15.00    Praktický workshop dle výběru účastníka


Workshop 1: Základy duševní hygieny žáků a studentů

Workshop se zaměří na zprostředkování tématu duševní hygieny žákům a studentům. Využití pracovních listů pro práci s tématem. Ukázka vhodných metod, aktivit, reflexí. Sdílení a zodpovídání otázek.

Mgr. Jaroslava Budíková

Workshop 2: „Vyprávějte příběh knihy“

Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mohou nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných. Workshop představí některé ze strategií, jak děti seznámit s knihami, naučit je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi i vytvářet vlastní příběhy. Účastníci si odnesou inspiraci, jak motivovat žáky nejen ke čtení, ale též k vlastnímu psaní či tvorbě komiksů. Dokonce si vyzkouší, jak pomocí jednoduché makety dotvořit příběh a vyrobit si vlastní knihu.

Mgr. Klára Smolíková