Komiks ve škole i za školou

Člověk v tísni zve 15. dubna 2022 na zážitkový seminář „Komiks ve škole i za školou“, který lektoruji.

Obrázkové vyprávění je starší než písmo, a tak není divu, že nástup knihy ve zdraví přežilo a jednu ze svých poloh našlo v komiksu. Co se z komiksového způsobu komunikace děti učí a jak se do něj samy mohou zapojit? Má komiks moc nastartovat čtenářství, pomoci naučit cizí jazyk nebo podnítit zájem o současná globální témata?

Klára Smolíková, spisovatelka, komiksová scenáristka a lektorka, vás 15. dubna v pětihodinovém semináři KOMIKS VE ŠKOLE I ZA ŠKOLOU provede komiksovou historií, seznámí s výrazovými prostředky komiksu i aktuální komiksovou produkcí. Představí, jak skrze komiks porozumět komplikovaným globálním tématům – jakými může být klimatická změna, globální politika, nakládání s odpady, migrace či lidská práva. 

Komiks má jakožto atraktivní umělecké médium velký potenciál posilovat motivaci žáků a jejich zájem o probíranou látku. Díky vizualizaci, zkratce a vtipu dokáže zprostředkovat i náročná a komplexní témata.

Během pětihodinového workshopu zjistíte:

·        Proč vůbec komiks zapojovat do vzdělávání – a výuky nejen výtvarné výchovy, ale jiných průřezových témat?

·        Jak žáky s komiksem seznámit? Jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu?

·        Co je to komiksový scénář?

·        Proč jsou tak oblíbené japonské komiksy a co je na nich zvláštního?

·        A jak do výtvarného zpracování zapojit i žáky, kteří tvrdí, že neumí kreslit?

Na řadě praktických ukázek lektorka předvede, jak snadno komiks zapojit do výuky, otevře i širší téma čtenářské, vizuální a informační gramotnosti.

„Na příkladech dobré praxe ukáži, jak se hraje komiksové divadlo, co je komiksová abeceda a které vyjadřovací prvky tvoří základní stavební kameny komiksu,“ prozrazuje lektorka semináře spisovatelka Klára Smolíková. 

„Účastníky čeká sada kopírovatelných pracovních listů, díky kterým se mohou pustit se žáky do komiksových rozehrávek,“ dodává.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlaste se na seminář Komiks ve škole i za školou! Přihlásit se můžete do 11. 4. 2022

PŘIHLÁSIT NA SEMINÁŘ „KOMIKS VE ŠKOLE I ZA ŠKOLOU“

Pro koho je seminář určen: pedagogům základních, středních, ale i mateřských škol, i všem ostatním zájemcům

Seminář je pro účastníky ZDARMA