O komiksu v Klubu dětských knihoven

Městská knihovna Slavoj hostila v prvním listopadovém týdnu Valnou hromadu Klubu dětských knihoven. Ve středu 4. 11. jsem byla pozvána, abych uspořádala celodenní program věnovaný komiksu. Dopoledne jsem vyprávěla o historii komiksu, jeho struktuře a potenciálu pro čtenářství, odpoledne byl workshop.  Děkuji za pozvání a milou atmosféru. Moc si toho vážím.

Přednáška
Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Čeká nás rychlá procházka komiksovou historii, kterou zahájíme u jeskynních maleb a zakončíme u komiksů na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si zodpovíme otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro děti tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý.

Workshop
Představení nápadů a námětů, jak s komiksem čtenáře seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Vyzkoušíme si komiksové divadlo, naučíme se komiksovou abecedu a jak v knihovně zorganizovat vlastní komiksové workshopy. Na přetřes přijdou komiksové knihy, ale také časopisy, výstavy, přehlídky, soutěže i ceny.

Knihovnice z Klubu dětských knihoven a povídání Kláry Smolíkové o komiksu. Fotil Jiří Walker Procházka