Výstavy putující od knihovny ke knihovně

K výstavnictví a muzeím mám blízko, stejně jako ke knihám a knihovnám. Hledám tedy způsoby, jak cesty příběhů a obrazů propojovat. A někdy ani moc hledat nemusím, nápad přijde sám zvenčí a dělá pak radost všem zúčastněným. Jako je tomu v případě výstavních souborů putujících zdarma po knihovnách. O nich jsem napsala článek do letního čísla knihovnického časopisu Čtenář.

Vše začalo v Husitském muzeu v Táboře, kde jsem pracovala. Výstavnímu týmu se zalíbil nápad doplnit novou expozici komiksovou linkou, která bude hravě a s nadsázkou glosovat dějiny husitství. Napsala jsem scénáře, výtvarník Honza Smolík jim vtiskl tvar a s jistou nervozitou jsme čekali na reakce návštěvníků. Komiksy zaujaly, mně coby muzejnímu pedagogovi se s nimi skvěle pracovalo při lektorských programech, jen se návštěvníci neustále dožadovali knižní verze.

Knihy z muzea

O dva roky později, tedy po jistém váhání, zda je myšlenka životaschopná, vyšla v Albatrosu má kniha Husité, ve které komiksy doplňoval dobrodružný příběh a řada dalších ilustrací a zajímavostí. A hned se objevil nápad, že by vlastně nebylo špatné pustit spolu s knihou do světa i výstavní soubor komiksů. První obrázky jsem tiskla na muzejní kopírce. O reprezentativnější sadu, kterou si vyžádalo přerovské muzeum, jsem požádala nakladatelství. Ukázalo se, že knížka a výstava k sobě patří.

Když jsem byla přizvána ke spolupráci na expozici Cesty časem na třebíčském zámku, zadavatelé si od začátku přáli, abych vytvořila doprovodné publikace. Kniha Řemesla představuje šestnáct tradičních řemesel, další titul Jak se staví město popisuje, opět s využitím ilustrací a komiksů z expozice, vznik města, jeho život a proměny.

Tehdy jsem zatoužila poslat po knihovnách něco víc než jen obrázky a domluvila jsem zápůjčku sbírkových předmětů z muzea, aby se řemesla představila i v hmotných artefaktech. Ukázalo se však, že většina knihoven nedisponuje vitrínami, ve kterých by se daly exponáty vystavit.

Soubor s komiksy a ilustracemi se rozšířil ještě jednou, když jsme s Honzou Smolíkem dokončili práci na naučné stezce kolem Kozího hrádku. Zadáním byl komiksově zpracovaný život Jana Husa a souběžně jsem napsala i knihu nazvanou Husův dům.

Sada tvořená pěti desítkami listů putuje po knihovnách celé republiky téměř osm let. Snažila jsem se jí stáhnout z oběhu, protože je na ní znát opakované vystavení, ale vždy se najde nějaký zájemce, který ji i přesto chce. Nakonec tedy s novým vydáním knih Husité a Řemesla v nakladatelství Pikola vypustíme v létě do oběhu novou sadu na větších samozávěsných panelech.

Létající Viktorka

Zájem mě povzbudil, a tak jsme v nakladatelství Portál upekli ke knize Viktorka a vesmírná dobrodružství výstavu velkorysejších parametrů. Titul, za který jsme s Honzou Smolíkem dostali Zlatou stuhu, se představil v galerii GUD u Staroměstského náměstí hravou instalací. Komiksy doplňovaly interaktivní prvky – malí návštěvníci si mohli hrát s hvězdnou oblohou, navrhovat mimozemskou floru, sestavovat mimozemšťany. Pro různé návštěvnické kategorie jsem vytvořila hned několik sad pracovních listů.

Vše vypadalo slibně a výstava se v Praze přesunula ještě do galerie v Chodovské tvrzi, kam docházeli vyškolení lektoři. Jenže při instalacích v knihovnách mimo Prahu se vyjevily slabiny celého projektu. Ještě Mahenova knihovna v Brně výstavu pojala, u dalších zájemců se bojovalo s prostorem. Navíc bylo třeba výstavu vždy převézt dodávkou a instalovat, což zatěžovalo nakladatelství. Po dvou letech se tedy rozhodlo, že dál už budou putovat jen komiksové panely.

Za silnou stránku projektu rozhodně považuji doprovodné pracovní listy. Naučila jsem se tedy k výstavám nabízet doprovodný materiál. Spolu s knížkou si knihovník už poradí a pracovní listy může poskytnout nejen čtenářům individuálně přicházejícím na výstavu, ale též na nich vystavět čtenářské lekce určené školám nebo rodinám s dětmi.

Výstavy šité na míru knihovnám

Když jsem si lámala hlavu nad knihou Spolkla mě knihovna mapující historii knihovnictví, bylo mi jasné, že zařazené komiksy musí mít i svou výstavní podobu. Výtvarník Vojtěch Šeda se s komiksovými panely nadřel a do detailů vykreslil nikdy neviděné zajímavosti dávných knihoven. Tentokrát se výstavní soubor péčí nakladatelství Fragment tiskl na velké lehké desky, které lze snadno zavěsit i v knihovnách nedisponujících kliprámy či instalačním systémem. Přitom je lze poslat na další místo poštou.

Zájem však byl enormní, a tak jsem požádala nakladatelství, zda by nepřidalo druhou sadu. Díky tomuto zdvojení se mohly oba soubory po třech letech putování spojit a poškozené panely vyřadit. Podobně jsme knihovníkům nabídli dvě identické výstavní sady i u knihy Pozor, v knihovně je kocour! zaměřenou na významné české a moravské knihovny.

U těchto pro knihovny atraktivních výstav se vynořil další nápad, jak vyhovět zájemcům, na které se nedostalo. Pokud pro knihovny není problém si panely vytisknout, pošlu jim tisková data a ony si pak mohou výstavu naplánovat v čase, který jim vyhovuje.

Nucená covidová přestávka

Téměř osm let putují panely s ilustracemi a komiksy z mých knih po českých a moravských knihovnách. Jejich počet se postupně rozrostl na úctyhodných čtrnáct výstav, takže jsem musela na svých webových stránkách zřídit samostatnou záložku s tabulkami. V nich si každý vyhledá, kdy je výstava volná, kdo mu ji pošle či kam ji odeslat. Knihovníci se mezi sebou aktivně domlouvají, taktně se připomínají, když jim zapomenu zaslat doprovodné materiály. Všechno běží jako na drátkách.

Celý dobře namazaný stroj se poprvé zadrhl až v covidových měsících. Najednou nikdo nevěděl, kde výstavní panely zůstaly, knihovny se nechávaly v pořadí přeskakovat, protože stejně měly v domluveném termínu zavřeno, někde situaci zkomplikovala i onemocnění. Trvalo mi měsíc, než jsem na jaře všechny sady dohledala, opravila pořadí v tabulkách a vyrozuměla čekající zájemce.

V květnu jsem knihovníky konečně mohla oslovit s nabídkou nové výstavy, jejíž základem je dvanáct velkoformátových ilustrací Vojtěcha Šedy z mé novinkové publikace Devět malých zahradníků. Termíny na dva roky dopředu zmizely během pouhých dvou hodin od zveřejnění. Snad už je tedy vše konečně v pořádku a putovní výstavy spolu s knihami opět vyhlížejí v knihovnách čtenáře.