Programy pro 2. stupeň a střední školy

90 minut

90 minut

Pro skupinu do 30 žáků

Pro skupinu do 30 žáků

přineste si psací potřeby

Žáci potřebují psací potřeby.

pracovní listy na rozmnožení

Pošlu pracovní listy na rozmnožení.

Váš počítač a projektor

Využiji vaši promítací techniku.

Jak vypadal Hus? Program ke knize Kláry Smolíkové H. U. S.

Mluvíme v bublinách: Komiksová dílna Za pomoci pracovních listů ze stejnojmenné publikace si v hravém workshopu účastníci vyzkouší, kdo je kdo v komiksové redakci či jakými způsoby komiks vzniká. Navrhnou vlastní komiksovou postavu, seznámí se s žánry komiksu i pravidly jeho tvorby. V neposlední řadě nahlédnou do historie komiksových příběhů. (pro 2. stupeň ZŠ i SŠ)

Žižka: 600 let poté V rok výročí smrti slavného vojevůdce můžeme pomocí úkolů z pracovních listů, které jsem vytvořila pro Pražskou diecézi Československé církve husitské, propátrat, čím vším trocnovský hejtman během svého barvitého života byl. Především však společně budeme hledat vysvětlení, kým byl, co ho pohánělo a proč se stal bratrem ve svaté válce, oblíbeným polním velitelem i obávaným protivníkem. Beseda volně navazuje na knihu Husité a H.U.S., kromě historických souvislostí se zaměřuje na témata osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální. (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Vesmírná zásilkovna: Vymysli hvězdné dobrodružství Pozemšťana Noriho ztraceného ve vesmírných pustinách zachrání Gryfon, svérázný majitel poštovní rakety. Na její palubě se dostane malý kosmonaut nejen k třídění roztodivných zásilek, ale také zavítá do vzdálených galaxií. Účastníci dílny si díky šikovné maketě vytvoří vlastní knížku, ve které nebudou chybět mimozemšťané, rakety ani zmutované krysy. (do 6. třídy ZŠ) 

S Komenským  do komiksu a COM.ensky: Únikovka s Amosem Lidé se odjakživa snaží uniknout válkám, nemocím a útlaku. Jak se podařilo prokličkovat neklidným 17. stoletím Janu Amosi Komenskému? Účastníci programu se seznámí s milníky v životě Komenského a pomocí pracovních listů a dalších úkolů si prožijí některá dobrodružství s ním. Ve druhém plánu si účastníci workshopu uvědomí, že prohry nás nemusí srazit na kolena a že zvednout se a jít dál dokáže jen ten, kdo má cíl. (pro 2. stupeň ZŠ i SŠ) 

Nebojte se médií: Skočte do informační džungle! Patří kniha mezi masmédia a proč je někdy pro přenos informace vhodnější text a jindy obrázek? Účastníci workshopu si vyzkouší, jak se v různých dobách informuje třeba o živelné katastrofě či jaké možnosti mají čtenáři při ověřování informací. Pracovní listy pro mediální výchovu pomohou při aktivním hledáním odpovědí na otázky, co jsou informace, odkud se berou a jak snadno se dají ovlivňovat. (od 6. třídy ZŠ po SŠ)

Spolkla mě knihovna: Kde se vzaly knihovny a jak dříve vypadaly knihy?  Knížka Spolkla mě knihovna má podtitul Od hliněných destiček k tištěné knize a při workshopu čeká účastníky podobná cesta časem jako hrdiny knihy. Navštíví knihovnu ve starověké Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii, propátrají, jak se dařilo písařům egyptským či středověkým, a potkají se se slavnými knihovníky. Potom se přesunou s knihou Pozor, v knihovně je kocour! do českých knihoven, aby zjistili, v čem jsou výjimečné. Do programu holky a kluky vtáhnou úkoly z pracovních listů. (do 7. třídy ZŠ) 

Fantastické psaní: Vstupte do literárního doupěte! Jak spisovatelé pracují s počasím a proč mají zostřené smysly? Jak chytře přistoupit k literárnímu dialogu a jak bychom měli pojmenovat hrdinu naší knihy? Pracovní listy pro chytré čtení a tvořivé psaní provedou účastníky workshopu úskalími vlastní tvorby a pomohou nahlédnout text autorskou perspektivou. (od 6. třídy ZŠ po SŠ)

Začarovaný Hvozd: Vytvoř si vlastní knížku Bolech a Luna z Končiny se odváží vstoupit do tajemného lesa a zažijí zde velké dobrodružství plné kouzel a prapodivných bytostí. Podobná cesta, byť jen představovaná, čeká i účastníky besedy. Díky předpřipravené maketě doplní, dokreslí a dopíší vlastní příběh. Stvoří si vlastní hrdiny, navrhnou tajemné lesní duchy a na mapě pojmenují místa, kde se jejich knížka odehrává. (do 6. třídy ZŠ)

Mordechaj: Veselé putování za židovskými rabíny, obchodníky a učenci Knížka Cha cha chá, zasmál se Mordechaj představuje pozoruhodné osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. Během programu žáci vypátrají, co měl na starosti obecní rabín, proč nosí židovští muži jarmulky a nechávají si narůst pejzy, jak to chodí v synagoze či jak probíhá židovský pohřeb. Průvodcem jim bude poněkud lehkovážný mladík Mordechaj a čekají je též úkoly z pracovních listů. (pro 2. stupeň ZŠ i SŠ) 

Tajná dvojka A + B: Detektivní dílna Detektivní dvojice tvořená Arturem a Bárou a doprovázená neobyčejným psem Šerlokem řeší roztodivné případy. Kdo ukradl kosti na výstavě pravěkých ještěrů či kam zmizela paní učitelka během kouzelnického představení? Workshop prověří, zda žáci dokáží číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení a přečtou stopy k odhalení zločinu. Hravou formou se dozvědí, že k vypátrání pachatelů jsou potřeba i jiné dovednosti než rychlé nohy či přesná muška. Na závěr si zkusí detektivní zápletku sami vymyslet. (do 7. třídy ZŠ) 

H. U. S.: Hledání Jana Husa Společné objevovaní, jak se v čase proměňovala interpretace významu Jana Husa. Studentům budou předkládány různé situace, ke kterým budou zaujímat stanoviska, aby si sami pro sebe uvědomili, kdy by volili kompromis, kdy by ustoupili a kdy je nutno čelit světu a hájit vlastní pravdu. Dalším sledovanou linií je práce s citáty Jana Husa, T. G. Masaryka, K. H. Borovského či V. Havla, které jsou v knize použity jako samostatná linie. Beseda tak sleduje nejen cíle dějepisu, ale i průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a výchovy mediální.  (od 7. třídy ZŠ po SŠ)

Husův dům: Od husy k Husovi, od Husa k husitům Účastníci se společně vydají po stopách Jana Husa. Kdo to byl a v jaké době žil? Jaká byl student a jaký učitel? Co znamenal pro své vrstevníky a proč ho lidé následovali? (do 6. třídy ZŠ)

Kalendář