Abeceda komiksu pro čtení i tvoření

Ve třetí části seriálu Komiksové procházky Smolíkové a Procházky se v časopise Čtenář věnujeme základním vyjadřovacím prvkům tohoto média.

O komiksu se musíme umět domluvit, ať už ho chceme číst, diskutovat o něm či ho tvořit. A k takovému zaobírání se komiksy potřebujeme kupu nových slov či výrazů, jejichž význam nabývá v souvislosti s komiksem nových významů. V článku si opět neklademe cíle vědecké, takže budeme volit slova používaná a snadno pochopitelná na úkor přesnějších, leč hůře srozumitelných termínů odborných.